หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรปริญญาตรี, BA, BSc, BBA

มีวุฒิปริญญาตรีอยู่สามประเภทที่นักศึกษาปริญญาตรีสามารถได้รับ และขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน

 • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ นั้นจะได้รับหลังจากสำเร็จการเรียนการสอนในวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับกฎหมายและธุรกิจ
 • วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ คือการรวมวิชาเอกด้านศิลปะ เช่น อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ภาษา, ประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับสังคมศาสตร์ เช่นมานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, เศรษฐศาสตร์, จิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาธุรกิจ เช่นบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย

ความหลากหลายที่แตกต่างกันของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี, BA, BSc, BBA อาจทำให้คุณท้อใจ -อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มต้นการค้นหา โดยลองดูหลักสูตรที่นิยมมากที่สุด ตามรายการด้านล่าง

โปรแกรมปริญญาตรีที่เพิ่งมาใหม่

Massey University

ปริญญาตรีสาขาการค้าปลีกและการจัดการธุรกิจ

มกราคม 16, 2019
… [+]คุณสมบัติเฉพาะนี้เป็นเพียงปริญญาของนิวซีแลนด์ที่มุ่งเน้นที่ภาคการค้าปลีกเพียงอย่างเดียวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจากนายจ้างสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมทักษะการจัดการที่ดีและความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค้าปลีก [-]

University of Bradford

Bsc (สิงโต) ในธุรกิจและการจัดการ

มกราคม 16, 2019
พัฒนาทักษะที่คุณต้องการสำหรับอาชีพการจัดการในทุกภาคส่วนทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ คุณจะสร้างพื้นฐานความรู้ที่กว้างขวางในทุกด้านของธุรกิจและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสำเร็จการศึกษาในฐานะมืออาชีพที่รอบรู้และมีความรู้เชิงพาณิชย์ที่ดีเยี่ยม… [+] [-]

Hasan Kalyoncu University

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มกราคม 16, 2019
แผนกรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีส่วนร่วมกับนักเรียนในการศึกษาวิธีการที่ผู้คนปกครองตนเอง - จากชุมชนที่เล็กที่สุดไปจนถึงระบบระหว่างประเทศ… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

มีเหตุผลดีๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งเป็นการเรียนรู้เพิ่มความสามารถ ระยะเวลาของการศึกษาและค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาและหลักสูตรปริญญาตรี ตลอดจนเนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตร ซึ่งโดยทั่วแล้วปริญญาตรีมีอยู่สามประเภทหลักคือ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์, ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

ภาพรวมของหลักสูตรปริญญาตรี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี มักจะใช้เวลาสองปีแรกศึกษาเนื้อหาหลักหรือหลักสูตรพื้นฐาน ควบคู่ไปกับหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ช่วงครึ่งหลังของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จะมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่เรียนผ่านวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปกติสี่ปี ที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการศึกษาเหลือสองปีหรือสามปีได้ ปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่านักเรียนจะเรียนแบบเต็มเวลาหรือแบบนอกเวลา ขณะที่นักศึกษาแบบเต็มเวลานั้นจะมีชั่วโมงเรียน 12-18 หน่วยการเรียน ต่อภาคการศึกษา ที่จะทำให้สำเร็จปริญญาตรีภายในสี่ปี ส่วนนักศึกษาหลักสูตรนอกเวลาอาจใช้เวลา 5-8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใหญ่ คนทำงาน อาจพบว่าหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์นั้นมีความยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น นักศึกษาเหล่านี้ต้องการตารางเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตและภาระผูกพันอื่นๆ แทนที่จะต้องเข้าเรียนตามวันเวลาและสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์นั้น เป็นหนึ่งทางเลือกของการเรียนแบบเร่งรัด ที่ให้ผู้เรียนจบหลักสูตรและรับวุฒิการศึกษา ซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งจากหลักสูตรการศึกษาภาคปกติสี่ปี

ประเภทปริญญาตรี : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
นักศึกษาอาจเลือกได้จากสองประเภทหลัก คือ หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (BA) หรือหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (BSc)

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์นั้นมีลักษณะให้นักศึกษาผู้สนใจพิจารณาดังนี้ :

 • เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนศิลปศาสตร์ ที่มีความยืดหยุ่นในการศึกษาแบบสหวิทยาการที่มีความหลากหลายของวิชา
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นศึกษาทางด้านวรรณกรรม, การสื่อสารและภาษา, มนุษย์ศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เช่น มานุษยวิทยา, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์นั้นมีลักษณะให้นักศึกษาผู้สนใจพิจารณาดังนี้:

 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะเพลิดเพลินไปกับการเรียนอย่างคร่ำเคร่งเพื่อเส้นทางอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ เช่น วิศวกร, ครู, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, นักกฏหมาย และเจ้าของธุรกิจ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์

ภายใจหลักสูตร BA หรือ BSc นั้น นักศึกษาสามารถเลือกความสนใจในหลักสูตร ได้จากสาขาวิชาที่นิยม 10 สาขาดังนี้

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีลักษณะที่เหมาะสำหรับนักศึกษาเพื่อจะพิจารณาดังนี้ :

 • เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในสาขาธุรกิจ ที่มีความหลากหลายของความชำนาญการในวิชา
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจมุ่งเน้นด้านธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ, ผู้ประกอบการ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรการศึกษาทั่วไป
ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ ตามหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถานศึกษาและต้องการโดยเฉพาะหลักสูตร BA, BSc หรือ BBA ส่วนหนึ่งของหมวดหมู่หลักสูตรเบื้องต้นของการศึกษาทั่วไป ดังนี้ :

 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งวิชาศิลปนิยม, วิชาสังคีตนิยม, การละคร และมนุษย์ศาสตร์ เช่น ภาษาและวรรณกรรม, ปรัชญาและศาสนา
 • พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาและสังคมวิทยา
 • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา รวมทั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคนิคการค้นคว้าออนไลน์
 • ภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งองค์ประกอบและการเขียนงานวิจัย, วรรณกรรมและสื่อการสื่อสาร
 • ประวัติศาสตร์, การศึกษาอารยธรรมและประวัติศาสตร์โลก
 • คณิตศาสตร์ รวมทั้งคณิตศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์จำกัด
 • ปรัชญาและปัญหาร่วมสมัย
 • ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

ประโยชน์ของการได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อคิดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ เวลา, ความพยายามมุ่งมั่น และเงินที่ต้องลงทุน ความคิดเห็นส่วนตัว การเดินทางไป-กลับ จากสถานศึกษาอย่างไร ควรพิจารณาผลประโยชน์ต่อไปนี้ :

 • นายจ้างจะพิจารณาวุฒิปริญญาตรี ซึ่งโดยทั่วไปเป็นข้อบังคับสำหรับตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นในสายงานและอุตสหกรรมที่หลากหลาย
 • บุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีจะได้รับโอกาสของสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพและการได้เลื่อนตำแหน่งงาน เช่นเดียวกับการได้รับโอกาสในการจ้างงานมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีวุฒิปริญญาตรี
 • บางสาขาวิชามีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน และยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยในเหล่าอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแรงงาน(BLS) บุคคลที่มีวุฒิระดับปริญญา สามารถได้รับโอกาสฝึกฝนในการแข่งขันในสายงาน เช่น การดูแลสุขภาพ, การศึกษา, เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
 • บุคคลที่มีวุฒิระดับปริญญาตรีสามารถได้รับรายได้ที่สูงขึ้น อ้างอิงจากตัวอย่าง นักศึกษาชาวอเมริกัน มีการรายงานในปี 2012 โดยU.S. News University Directory เน้นความสำคัญของรายได้อย่างน้อยจากวุฒิการศึกษาสี่ปี ตามคำกล่าว : "ชาวอเมริกันที่จบวุฒิการศึกษาสี่ปี สามารถคาดหวังที่จะได้รับรายได้ต่อสัปดาห์ 64% ซึ่งสูงกว่าผู้ร่วมงานที่ไม่ได้เข้าเรียนวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษา เช่นเดียวกับหลายสิ่งหลายอย่างในโลกปัจจุบัน นั้นมีราคาแพง การเพิ่มค่าเล่าเรียน ตลอดจนค่าเช่าห้องและที่พักอาศัยของนักศึกษา หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาที่ไม่ได้เช่าที่พักอาศัย และตำราเรียนราคาแพง ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่ต้นทุนการศึกษาที่สูงขึ้น แต่การลงทุนทั้งเวลา, เงินและความพยายาม จะคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยาวอย่างแน่นอน โชคดีที่นักศึกษาจำนวนมากมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนสำคัญของพวกเขา ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาอาศัยอยู่ที่ไหน ทุนกู้ยืมหรือการช่วยเหลือทางการเงิน จะเป็นสิ่งจำเป็น

จะเรียนหรือไม่เรียนดี?
ความคิดของการที่จะเป็นหนี้ สำหรับทุนกู้ยืม และการลงทุนเงิน, เวลาและความมุ่งมั่นต่อการศึกษาของคน ๆ หนึ่งอาจดูเหมือนยุ่งยาก แต่ในโลกปัจจุบัน การศึกษาที่สูงนั้น ค่อนข้างเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะประสบความสำเร็จ ในท้ายที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจว่าจะตั้งใจและสามารถที่ให้ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการเรียนได้