บุคลากรการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขนส่งมีความต้องการในทุกระดับของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทางธุรกิจในการให้บริการขนส่งสินค้าของซัพพลายเชนทั้งวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนในรูปแบบของระบบขนส่งในภูมิภาคบนเครือข่ายถนนที่มีศูนย์โลจิสติกส์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียด "การบริหารจัดการขององค์กร" ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาคือการจัดการการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์

การปฏิบัติและการจ้างงาน

ผู้บริหารธุรกิจด้านการขนส่งในสาขาภาคขนส่งและโลจิสติกส์ศุลกากรขั้วอุปกรณ์การออกแบบและสถาบันวิจัยสามารถทำงานใน บริษัท และ บริษัท ได้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

องค์กรและการจัดการ (การจัดองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์องค์กรและการแข่งขันขององค์กรการวางแผนกิจกรรมขององค์กรและหน่วยงานการจัดองค์กรในการทำงานของผู้บริหารโครงการการพัฒนาและการดำเนินโครงการที่มุ่งพัฒนาองค์กร)

การวิเคราะห์ข้อมูล (การสร้างระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจวางแผนกิจกรรมและการควบคุมการสร้างและรักษาฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรประเมินประสิทธิภาพของการตัดสินใจในการจัดการ)

การเป็นผู้ประกอบการ (การพัฒนาแผนธุรกิจการจัดกิจกรรมของผู้ประกอบการ)

หลักสูตรที่สอนใน:
รัสเซีย

ดูอีก 23 หลักสูตรที่เสนอโดย Moscow Automobile And Road Construction Institute »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ