การจัดการ - รายละเอียด "การจัดการขององค์กร"

Moscow Automobile And Road Construction Institute

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การจัดการ - รายละเอียด "การจัดการขององค์กร"

Moscow Automobile And Road Construction Institute

บุคลากรการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขนส่งมีความต้องการในทุกระดับของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทางธุรกิจในการให้บริการขนส่งสินค้าของซัพพลายเชนทั้งวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตลอดจนในรูปแบบของระบบขนส่งในภูมิภาคบนเครือข่ายถนนที่มีศูนย์โลจิสติกส์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียด "การบริหารจัดการขององค์กร" ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาคือการจัดการการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์

การปฏิบัติและการจ้างงาน

ผู้บริหารธุรกิจด้านการขนส่งในสาขาภาคขนส่งและโลจิสติกส์ศุลกากรขั้วอุปกรณ์การออกแบบและสถาบันวิจัยสามารถทำงานใน บริษัท และ บริษัท ได้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

องค์กรและการจัดการ (การจัดองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์องค์กรและการแข่งขันขององค์กรการวางแผนกิจกรรมขององค์กรและหน่วยงานการจัดองค์กรในการทำงานของผู้บริหารโครงการการพัฒนาและการดำเนินโครงการที่มุ่งพัฒนาองค์กร)

การวิเคราะห์ข้อมูล (การสร้างระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจวางแผนกิจกรรมและการควบคุมการสร้างและรักษาฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรประเมินประสิทธิภาพของการตัดสินใจในการจัดการ)

การเป็นผู้ประกอบการ (การพัฒนาแผนธุรกิจการจัดกิจกรรมของผู้ประกอบการ)

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • รัสเซีย


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
รัสเซีย - Moscow, Moskva
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
รัสเซีย - Moscow, Moskva
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด