การศึกษาปริญญาตรีด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาชุมชน (bhcs)

Charles Darwin University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

การศึกษาปริญญาตรีด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาชุมชน (bhcs)

Charles Darwin University

ปริญญาตรีสาขาการศึกษาด้านมนุษยธรรมและชุมชน (BHCS)

สถานที่:

  • Casuarina วิทยาเขต
  • การศึกษาภายนอก

ปริญญาตรีการศึกษาด้านมนุษยธรรมและชุมชนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับบุคคลกลุ่มและชุมชนในพื้นที่ของโครงสร้างพื้นฐานลดลงหรือ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนจะได้รับทักษะการปฏิบัติในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับชุมชนในสถานการณ์ที่ทรัพยากรที่มี จำกัด เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ห่างไกล) สถานการณ์ทางสังคมสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในระดับภูมิภาค

ธีมวิ่งผ่านการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติหลายทางวินัยสร้างความท้าทายข้ามวัฒนธรรมและการทำงานในสถานที่ห่างไกล นักเรียนจะออกจากโปรแกรมสามปีที่มีทั้งการวางรากฐานในการให้บริการของมนุษย์ในการทำงานให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมชุมชนสมาคมออสเตรเลียแรงงานและทักษะการปฏิบัติขึ้นอยู่กับรายการ / ความต้องการใช้งานของหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับการทำงานเป็น logistician มนุษยธรรมทั่วไป

หลักสูตรนี้จะให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนที่ห่างไกลในประเทศออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ประเทศและต่างประเทศและใน logistically หน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ประวัติความเป็นมาการตรวจสอบความผิดทางอาญา: นักศึกษาจะต้องได้รับการทำงานที่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเด็กกวาดล้าง (บัตรเหลือง) และได้ล้างตำรวจตรวจสอบก่อนที่จะสามารถดำเนินการตำแหน่งสนาม นักศึกษาที่มีการตรวจสอบตำรวจจะไม่ได้ล้างจะไม่สามารถที่จะดำเนินการตำแหน่งภาคสนามและจะไม่ได้จึงจะสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของหลักสูตร

นักเรียนจะต้องมีคนขับที่ถูกต้อง 's ใบอนุญาตเนื่องจากสี่ล้อไดรฟ์ความต้องการฝึกอบรม

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

รับสมัครตติยออสเตรเลียใต้ศูนย์ (SATAC) รับและประมวลผลการใช้งานสำหรับสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชาร์ลส์ดาร์วินอุดมศึกษานักศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

การรับรู้ระดับมืออาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมออสเตรเลียชุมชนสมาคมแรงงาน (ACWA)

โอกาสในการทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีทักษะในการทำงานเป็นชุมชนและสวัสดิการแรงงานในหลากหลายสภาพแวดล้อมทั้งกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของเอกชนกับหน่วยงานด้านมนุษยธรรมช่วยประเทศและต่างประเทศเป็น logistician มนุษยธรรม

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
ออสเตรเลีย - Sydney, New South Wales
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Darwin, Northern Territory
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Melbourne, Victoria
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ออสเตรเลีย - Darwin, Northern Territory
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Sydney, New South Wales
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Melbourne, Victoria
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด