อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

กรมพลศึกษามีบุคคลที่มีโอกาสที่จะไล่ตามวุฒิการศึกษา (กศ.บ. ) ปริญญาในสาขาพลศึกษาและการกีฬา ระยะเวลาของโปรแกรมนี้คือสี่ (4) ปี ซึ่งจะรวมถึง 60 หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา นักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญที่คาดว่าจะครอบคลุมหลักสูตรดังต่อไปนี้ซึ่งเป็น 3 หน่วยกิตยกเว้นสำหรับการฝึกงานซึ่งเป็น 6 หน่วยกิต:

 1. ชีวกลศาสตร์
 2. สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนและการเรียนการสอน
 3. การศึกษาการเต้นรำ
 4. การบริหารการกีฬาและองค์การ
 5. จิตวิทยาการกีฬา
 6. ปฏิบัติการ
นักศึกษาที่เข้าถึงโปรแกรมที่มีประกาศนียบัตรการเรียนการสอนจะต้องทำ 21 หน่วยกิต (รวมทั้งหลักสูตรแกนกลาง) หลักสูตรพิเศษคือ:
 1. ทฤษฎีและการปฏิบัติของบาสเกตบอล
 2. ชีวกลศาสตร์
 3. จิตวิทยาการกีฬา
 4. พื้นฐานของการเต้นรำ
 5. หนึ่งในเกมที่สำคัญ
หลักสูตรทั้งหมดอยู่ 3 หน่วยกิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี​​้จะถูกนำเสนอโอกาสของการใฝ่หาหลักสูตรในพื้นฐานของการศึกษาการเคลื่อนไหวเกมและสุขภาพและความงาม
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 3 หลักสูตรที่เสนอโดย The Mico University College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
105,000 JMD
ต่อภาคการศึกษา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ