ตรีของวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (bpsys)

Charles Darwin University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ตรีของวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (bpsys)

Charles Darwin University

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยา (BPSYS)

นักเรียนสมบูรณ์ 24 หน่วยทั่วหน่วยหลักและทางเลือกของหน่วยผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา; สองหน่วยงานร่วมกันและวิชาอื่น ๆ จากทั่วมหาวิทยาลัย สองปีแรกหน่วยหลักให้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายของพื้นที่ภายในสาขาจิตวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์และปรัชญาและความสำคัญของวิธีการเชิงประจักษ์

ในปีแรกที่นักเรียนจะได้แนะนำให้รู้จักกับช่วงของพื้นที่ในด้านจิตวิทยาในขณะที่ในปีที่สองและสามหลักและวิชาเลือกผู้เชี่ยวชาญให้การศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกในพื้นที่ที่สำคัญเช่นวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาผิดปกติจิตวิทยาสังคมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ จิตวิทยาปัญญาฐานชีวภาพของพฤติกรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยานิติเวชและการให้คำปรึกษา

ปีที่สองและสามหลักและวิชาเลือกผู้เชี่ยวชาญยังครอบคลุมประเด็นหลักในความรู้พื้นฐานและปัญหาร่วมสมัยในด้านจิตวิทยาเช่นเดียวกับพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญ (เช่นจิตวิทยาสุขภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น ๆ จิตวิทยานิติเวชประสาทการให้คำปรึกษาการรักษาพฤติกรรม ฯลฯ )

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

รับสมัครตติยออสเตรเลียใต้ศูนย์ (SATAC) รับและประมวลผลการใช้งานสำหรับสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชาร์ลส์ดาร์วินอุดมศึกษานักศึกษา หากคุณมีความสนใจในการใช้สำหรับระดับปริญญาตรีการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้ชาร์ลส์ดาร์วินมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

การรับรู้ระดับมืออาชีพ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาของการได้รับการรับรองโดยจิตวิทยาของออสเตรเลียได้รับการรับรองสภา (APAC) และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเข้าสู่ปีเกียรตินิยมในด้านจิตวิทยา เมื่อเสร็จสิ้นจากนักเรียนเกียรตินิยมสามารถดำเนินการเรียนการสอนระดับมืออาชีพต่อไปในปริญญาโทปริญญาเอกมืออาชีพหรือการฝึกอบรมภายใต้การดูแลสำหรับการลงทะเบียนที่ตามมาเป็นนักจิตวิทยา

โอกาสในการทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้อาจจะหาโอกาสในการทำงานในการให้คำปรึกษา, นิติกีฬาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน, การตั้งค่าการศึกษาหรือองค์กรเช่นเดียวกับงานวิจัยผู้บริโภคในการโฆษณาและสาขาการตลาด

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
ออสเตรเลีย - Sydney, New South Wales
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Darwin, Northern Territory
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Melbourne, Victoria
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ออสเตรเลีย - Darwin, Northern Territory
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Sydney, New South Wales
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Melbourne, Victoria
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด