ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ à¸à¸±à¸à¹à¸«à¹à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸¡à¸µà¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸¢à¹à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸à¸­à¸à¸ªà¸ à¸²à¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸à¹à¸à¸à¸²à¸¡à¸´à¸ หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¹à¸à¹à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸·à¹à¸­à¸ªà¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸±à¸à¹à¸à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸²à¸¢à¸à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¹à¸ªà¸à¸­à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£

121378_TyfFsxGg.jpeg

à¸à¹à¸­à¸à¸³à¸«à¸à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²

 • à¹à¸­à¸à¸à¸¥à¸´à¹à¸à¸à¸±à¹à¸à¹à¸¡à¹à¸à¸£à¸à¸­à¸¡à¸à¸´à¸§à¹à¸à¸­à¸£à¹
 • à¹à¸à¸¥à¸à¸¹à¸¥à¸±à¸ªà¸à¸±à¸
 • สà¸à¸´à¸à¸´ I
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸´à¸à¸à¹à¸­à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸
 • หลัà¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¸à¸¸à¸¥à¸ à¸²à¸
 • หลัà¸à¸à¸²à¸£à¹à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¸¡à¸«à¸ à¸²à¸
 • à¸à¸±à¸à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸µà¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£
 • à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸
 • สภาà¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¸à¸²à¸à¸à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸
 • หลัà¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸
 • หลัà¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£
 • à¸à¸¤à¸à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸
 • à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹
 • วิà¸à¸²à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸ªà¸µà¹à¸§à¸´à¸à¸²à¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

John Cabot University, founded in 1972, is an American liberal arts university offering undergraduate degrees to English-speaking students from all over the world. You will study in the heart of Rome, ... อ่านเพิ่มเติม

John Cabot University, founded in 1972, is an American liberal arts university offering undergraduate degrees to English-speaking students from all over the world. You will study in the heart of Rome, surrounded by culture, history, art, business, and politics. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ