Read the Official Description

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการจัดการธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพทางเลือกที่กว้างขึ้นในการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่มีความประสงค์ที่จะได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานเช่นเดียวกับทัศนคติที่ถูกต้องในการประสบความสำเร็จในการตั้งค่าและจัดการธุรกิจขนาดเล็ก โปรแกรมนี้จะสวมใส่นักเรียนที่มีทฤษฎีพื้นฐานเทคนิคและทักษะอ่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งรายการระดับและการกำกับดูแลในโลกขององค์กรและธุรกิจ

ทำไมต้องเลือกโครงการนี้?

การออกแบบแบบองค์รวมของโปรแกรมรวมกับการแช่ BERJAYA UCH ของวิธีการให้นักเรียนที่มีการพัฒนาที่สมบูรณ์และทุกรอบของทักษะที่สำคัญและลักษณะในการดำเนินธุรกิจ วิชาที่ได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบและมีความสมดุลจะมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนที่เรียนรู้โดยรวมและการพัฒนาส่วนบุคคล

สิ่งที่คาดหวังจากโครงการนี้?

วิชาหลักสำหรับโปรแกรมนี้รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การบัญชี, การเงิน, กฎหมายธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อให้นักเรียนที่จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการโดยกระทรวงการศึกษา, นักเรียนจะต้องใช้เวลา 4 วิชาทั่วไป (Mata Pelajaran Umum)

โครงการฝึกงาน: คุณจะได้รับการเปิดภาคการศึกษาการฝึกอบรมที่ครอบคลุมในโปรแกรมการฝึกงาน มันได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้คุณมือบนเข้มข้นประสบการณ์การเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย

ข้อกำหนดในการเข้า:

  • SPM / O-ระดับ / UEC หรือเทียบเท่ากับต่ำสุดของสาม (3) สินเชื่อ
  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาบนพื้นฐานกรณีโดยกรณี.

การบริโภค: เดือนมกราคมเมษายนและสิงหาคม

ระยะเวลา: 2 ปี

Program taught in:
อังกฤษ

See 13 more programs offered by BERJAYA University College of Hospitality »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
เม.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
อื่นๆ