Read the Official Description

ประสบการณ์ระดับการบริหารระหว่างประเทศ

หลักสูตรความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ

หลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่ไม่ซ้ำกันของวิทยาลัยนานาชาติ -----

ความเป็นผู้นำระหว่างประเทศเป็นเกียรติแก่โครงการส่งเสริมการยอมรับในระดับนานาชาติและวิสัยทัศน์ของนักเรียนทั่วโลกและทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ การพูด "ความรู้ความเข้าใจ" และ "วิสัยทัศน์" ถูกสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้การสำรวจและความคุ้นเคย ดังนั้นอาจารย์ที่สอนนักเรียนในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปมีบทบาทสำคัญ

GL หลักสูตรเกียรตินิยมในการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ :

ความเป็นผู้นำระดับโลกหลักสูตรเกียรตินิยมหลักสูตร:

 • GL เอกลักษณ์ส่วนบุคคลในมุมมองทางประวัติศาสตร์
 • GL แนวโน้มในวัฒนธรรม
 • GL แนวโน้มด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโลก
 • GL แนวโน้มในธุรกิจ
 • ภาวะผู้นำของ GL

ลักษณะของแผนก

 • เน้นหลักสูตรนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อปลูกฝังผู้นำที่มีมุมมองต่างประเทศ
 • มุ่งเน้นการสื่อสารทางธุรกิจภาษาอังกฤษและทักษะการแสดงออก
 • การจ้างผู้ช่วยเต็มเวลาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในการเรียนหลักสูตรภาคบังคับ
 • การวางแผนเวลาภาคเรียนที่ยืดหยุ่นเชิญผู้สอนชาวต่างชาติมาเป็นประจำทุกปี
 • นักศึกษาต่างชาติทุกๆปีได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนในไต้หวันเพื่อเข้ารับการอบรมและเยี่ยมชม บริษัท ต่างๆ
 • วันหยุดฤดูร้อนมีโอกาสฝึกงานแบบมืออาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการแนะนำแผนกมืออาชีพเพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
 • ออกแบบชุมชนพูดภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงเย็น
 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์และกลไกการฝึกสอนชีวิต
 • เปิดคอร์สการศึกษาทั่วไปแบบอังกฤษที่ไม่ซ้ำกัน
 • ร่วมมือกับโรงเรียนในยุโรปและอเมริกา 2 2 และ 3 2 ระบบคู่

ทางออกในอนาคต

สามารถพิจารณาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกและมีส่วนร่วมในการวิจัยหรือการสอน มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับโรงเรียนน้องสาวในต่างประเทศเพื่อให้ได้หลักสูตรปริญญา 2 ปี 32 ปีซึ่งสามารถย่อลงได้หนึ่งปีเพื่อรับปริญญาโท

โดยส่วนใหญ่ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าสู่ชุมชนธุรกิจโดยตรงเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และคุณสมบัติส่วนตัวของตนเองและควรจะสามารถใช้สิ่งที่เรียนรู้ได้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในด้านการตลาดการวางแผนโฆษณาการเงินการเงินการค้าระหว่างประเทศการบริหารโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทางการแพทย์ , การบริหารทั่วไปการบัญชีและการเก็บภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นในสถานที่ทำงานเนื่องจากทักษะในการสื่อสารและการแสดงภาษาอังกฤษ

Program taught in:
อังกฤษ

See 1 more programs offered by Tunghai University »

Last updated June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
4 - 5 
เต็มเวลา
Price
69,020 NTD
Deadline
มิถุนายน 2, 2019
By locations
By date
Start Date
ก.ย. 2019
Application deadline
มิถุนายน 2, 2019

ก.ย. 2019

Location
Application deadline
มิถุนายน 2, 2019
End Date
อื่นๆ