ปริญญาตรีด้านการออกแบบ (bdes)

Charles Darwin University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีด้านการออกแบบ (bdes)

Charles Darwin University

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบ (BDES)

สถานที่:

  • Casuarina วิทยาเขต

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติในการออกแบบการสร้างสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับทักษะในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยและการเตรียมการของการออกแบบและภาพวาดที่ทำงาน มุ่งเน้นวางอยู่บนความต้องการพิเศษสำหรับสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งภายในและก่อสร้างอาคารในสภาพแวดล้อมเขตร้อนร้อนชื้น ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้จะจัดให้ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อตอบสนองบทบาทสำคัญในสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน โอกาสอื่น ๆ ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับชั้นนำในสถาปัตยกรรมและการลงทะเบียนเป็นสถาปนิก

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

รับสมัครตติยออสเตรเลียใต้ศูนย์ (SATAC) รับและประมวลผลการใช้งานสำหรับสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชาร์ลส์ดาร์วินอุดมศึกษานักศึกษา

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ความรู้สันนิษฐาน

ขั้นที่ 1 คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

โอกาสในการทำงาน

ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรนี้จะจัดให้ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อตอบสนองบทบาทในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นนักออกแบบอาคารหรือช่างอาคาร นักเรียนมีโอกาสที่จะดำเนินการเพิ่มอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยอื่นที่จะเป็นออกแบบตกแต่งภายในหรือที่จะเสร็จสมบูรณ์จ้าวแห่งสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยอื่นที่จะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกที่

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
3 - 6 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
ออสเตรเลีย - Sydney, New South Wales
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Darwin, Northern Territory
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Melbourne, Victoria
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
ออสเตรเลีย - Darwin, Northern Territory
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Sydney, New South Wales
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ออสเตรเลีย - Melbourne, Victoria
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด