Read the Official Description

Grado en Psicología

การตีความและการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการตีความและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล / con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida ".

Admisión

Perfil de ingreso:

เอลเพอร์เรลเดอไอเดียเด็ดขาดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจและการค้าปลีกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ ความสมเหตุสมผลและความสมเหตุสมผลของการดำเนินงานของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง En su orientación profesional podrán distinirse variedad de perfiles, en fr êêèèèèèáèá

เอลเกรโกะมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวิชาชีพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม:

ความแตกต่างของเงื่อนไขการให้บริการที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ a la Universidad

Competencias

คุณสมบัติทั่วไปของ COMPETENCIAS

 • CG 01 - Capacidad de análisis y síntesis.
 • CG 02 - Capacidad de organización y planificación.
 • CG 03 - Capacidad de comunicaciónปากและสระน้ำ.
 • CG 04 - Capacidad de toma de decisiones
 • CG 05 - Capacidad de resolución de problemas.
 • CG 06 - Capacidad de gestión de la información.
 • CG 07 - ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร
 • CG 08 - Capacidad para trabajar en equipo y หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • CG 09 - ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • CG 10 - Razonamiento crítico y autocrítico.
 • CG 11 - Compromiso ético
 • CG 12 - การสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • CG 13 - Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos segúnestándares de la profesión. การบริหารงานบุคคล
 • CG 14 - Capacidad para ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • CG 15 - ความสามารถในการใช้งานรูปแบบต่างๆของรูปแบบการสร้างความคิดและแนวคิด
 • CG 16 - Preocupación por la calidad y la excelencia del propio trabajo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 • CE 01 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
 • CE 02 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของกฎหมาย
 • CE 03 - Conocer loscesos y principas del desarrollo deliciccio lo largo del ciclo สำคัญในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป y anormalidad
 • CE 04 - ประกอบไปด้วยฐาน las genéticas y evolutivas de las diferencias individuales en el comportamiento
 • CE 05 - Conocer los principios psicosociales del funcionamento de los grupos.
 • CE 06 - Conocer los principios psicosociales del funcionamento de las organizaciones.
 • CE 07 - Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores historia y culturees que intervienen en la configuración psico humana. การตรวจสอบความถูกต้อง
 • ซีอี 08 - Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la interpretación de resultados.
 • CE 09 - Saber analizar diferencias, necesidades y demandas de los destinatarios (individual, groupsal y familiar) ในบริบทที่แตกต่างกัน
 • CE 10 - ความสามารถในการเรียกใช้งานที่แตกต่างกัน
 • CE 11 - แยกแยะความแตกต่างของการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • CE 12 - การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ para la comprensión del comportamiento humano
 • CE 13 - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 • CE 14 - Conocer distintos การประเมินผลการใช้งานที่แตกต่างกันและการใช้งานที่เหมาะสมกับความสามารถในการวินิจฉัย
 • ซีอี 15 - กระบี่อธิบาย y y medir los procesos เดอinteracciónลาdinámicaเดอลอสเดลอสเดอลากลุ่ม estrupura e intergrupal intergrupal
 • ซีอี 16 - เซเบอร์วิเคราะห์โดยบริวารเดอลาโรลลาสทำเป็นรายบุคคล, los procesos grupales y organizacionales
 • ซีอี 17 - Ser capaz de elaborar el แผนเดอลาintervención en cada una เดอลาส fases básicasเดอ todo tratamiento
 • CE 18 - Conocer distintos tratamientos psicológicos en diferentes ความแตกต่างในแง่ดี y saber elegir las técnicas de intervención elementales
 • CE 19 - การใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
 • CE 20 - Ser capaz de promo la salud y la calidad de vida en distintos contextos intervención
 • CE 21 - การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • CE 22 - Sabre proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada precisa.
 • CE 23 - Conocer y ajustarse a la lasacaccières de deñológicas de la profesión.
 • CE 24 - Conocer la estructura, การจัดระเบียบและการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน
 • CE 25 - ประกอบกับลอสแองเจลิสfisiológicos de la comunicación neural y los efectos sobre ella de los psicofármacos
 • CE 26 - Conocer las principales estrategias y métodos de investigaciónpsicobiológicas y comprender sus aplicaciones. ข้อสังเกตในข้อบังคับนี้
 • CE 27 - Conocer la anatomía sexual humana, ciclo de la respuesta sexual así como una aproximación a las bases biofisiológicas del deseo ทางเพศ
 • CE 28 - Conocer los fundamentos biológicosเดอลา funciones psicológicasbásicasและเดอลอสโปรเซสเซอร์

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

La Universidad ofrece ayudas propias al estudio ในหนังสือมอบฉันทะแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงความถูกต้องและครบถ้วนโดยสุจริต

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Comillas offer estudio de เดอ Grado para alumnos que comienzan sus estudios superiores. También ofrece estudios de Postgrado de tucadores universitarios y profesionales.

Salidas Profesionales y Académicas

Perfil de egreso

PsicologíaClínica

Nuestra universidad ไม่มีชื่อเรื่องในรายชื่อของพยานหลักฐานทางวิชาชีพ Contamos con un buen número de profesores con una gran experiencia profesional en intervención en los distintos ámbitos de la psicologíaclínica y de la salud. ข้อบังคับนี้ใช้บังคับโดยอนุโลม ขณะที่อาซิอัลซิตี disponemos เดอ unidad clínica (UNINPSI, Unidad เดอIntervención Psicosocial), en la que en los últimosañosเดอ carrera y en la formaciónเดอ postgrado, อิลลินอยส์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

Psicología Escolar y Educativa

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนในต่างประเทศ Los Estudiantes pueden realizar prácticas en un gran número de centros การศึกษาและการฝึกอบรมดนตรีใน Comunidad de Madrid.

องค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ

El ámbito de la empresa y las organizaciones esta también en españées estudios aprovitado las sinergias con los programas de economía y administrción de empresas de nuestra propia มหาวิทยาลัย Contamos con un gran número de acuerdos con empresas para realizar en ellas prácticas profesionales y con un programa de postgrado para especializarse en gestión de recursos humanos. เกี่ยวกับความเป็นมา

Intervención social y otros ámbitos profesionales

เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้และข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงทะเบียนเรียน

Costos y tarifas

วันที่: 1.229,04 €รายละเอียดเพิ่มเติม mensualedades 518,28 € cada una.

Program taught in:
สเปน

See 24 more programs offered by Universidad Pontificia Comillas »

Last updated June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
อื่นๆ