ปริญญาตรีด้านสื่อและวารสารศาสตร์ดิจิทัล

ทั่วไป

$expand_more $expand_less

บทนำ

$expand_more $expand_less

การสมัครเข้าศึกษา

$expand_more $expand_less

หลักสูตร

$expand_more $expand_less

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร

$expand_more $expand_less

โอกาสทางอาชีพ

$expand_more $expand_less

สิ่งอำนวยความสะดวก

$expand_more $expand_less

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Die Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) ist eine seit 2005 nach österreichischem Recht akkreditierte Privatuniversität mit Niederlassungen in Wien, Linz, Paris, Berlin, Milano und Ljubljana.

Die Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) ist eine seit 2005 nach österreichischem Recht akkreditierte Privatuniversität mit Niederlassungen in Wien, Linz, Paris, Berlin, Milano und Ljubljana. อ่านบทย่อ
กรุงเบอร์ลิน
ดูโปรไฟล์สถาบันอุดมศึกษา
$expand_more $expand_less

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ