ปริญญาตรีบริการมนุษย์ (BHS)

Anderson University South Carolina

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีบริการมนุษย์ (BHS)

Anderson University South Carolina

ปริญญาตรีความมั่นคงของมนุษย์

&nbsp

ปริญญาตรีของโปรแกรมบริการมนุษย์สอนนักเรียนผ่านมุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาและจรรยาบรรณวิชาชีพและค่าที่เป็นรากฐานของการให้บริการของมนุษย์ ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมเพื่อให้มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริการมนุษย์ผ่านการทำงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพจิตสวัสดิการกรมราชทัณฑ์, การศึกษา, และพื้นที่อื่น ๆ ความเข้มข้นพฤติกรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังมี

&nbsp


บริการทำไมมนุษย์?


อาชีพบริการมนุษย์เป็นรางวัลมากเป็นผลมาจากการช่วยเหลือผู้อื่นเอาชนะอุปสรรคและให้คำแนะนำสำหรับสมาชิกของสังคมที่อยู่ในความทุกข์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการของมนุษย์ที่ถูกว่าจ้างในการตั้งค่าต่างๆรวมถึงคลินิก, โรงพยาบาลกลุ่มศูนย์ราชทัณฑ์หน่วยงานภาครัฐ, ศูนย์การรักษาวันที่กำบังการประชุมเชิงปฏิบัติการ, สิ่งอำนวยความสะดวกดูแลการขยายชุมชนตามบ้านที่อยู่อาศัยและหน่วยงานบริการสังคมทั่วชุมชน

&nbsp


รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรมีโครงสร้างในรูปแบบ 8 สัปดาห์สะดวกสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงาน อาจารย์ที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญโลกแห่งความจริงสั่งหลักสูตรและจะทำงานโดยตรงกับคุณในการขยายความรู้และพัฒนาทักษะของคุณ นักเรียนจะต้อง posses ประกาศนียบัตรมัธยมปลายก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของโปรแกรมบริการมนุษย์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนที่มีหรือไม่มีเพื่อนร่วมงาน 's การศึกษาระดับปริญญา นักเรียนอาจจะสามารถโอนได้ถึง 64 หน่วยกิตต่อหลักสูตรปริญญาตรีมนุษย์บริการออนไลน์


ศึกษาทั่วไป (36 ชั่วโมงภาคการศึกษา) - หลักสูตรในการสื่อสารวรรณกรรมสถิติมนุษยศาสตร์ศิลปะสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ธรรมชาติและการศึกษาศาสนาคริสต์ เหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบศิลปศาสตร์ปริญญาและหลักสูตรพื้นฐานส่วนบน


วิชาแกน (36 ชั่วโมงภาคการศึกษา) - หลักสูตรในการให้บริการของมนุษย์สังคมสงเคราะห์จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์สังคมวิทยาการจัดการธุรกิจการสื่อสารและระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์


ที่สำคัญวิชาเลือก (ภาคการศึกษา 18 ชั่วโมง) - 300 ระดับและหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นในธุรกิจความยุติธรรมทางอาญาบริการมนุษย์, การจัดการการเป็นผู้นำองค์กรจิตวิทยาหรือสังคมวิทยา; อย่างน้อยสามหลักสูตรระดับ 400 จะต้องรวม


วิชาเลือกทั่วไป - หลักสูตรที่อนุญาตให้นักเรียนที่จะใช้เวลาการทำงานเพิ่มเติมในวิชาที่น่าสนใจที่พวกเขาและที่จะเป็นประโยชน์ในอาชีพของพวกเขา มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะปรึกษากับที่ปรึกษาเมื่อมีการเลือกวิชาเลือก

ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้
Online
เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Anderson, South Carolina
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
Rolling admission application deadline
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Greenville, South Carolina
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
โคลอมเบีย - Ibagué, Tolima
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
โคลอมเบีย - Ibagué, Tolima
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Anderson, South Carolina
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
Rolling admission application deadline
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Greenville, South Carolina
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด