เกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) คือการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของมนุษย์และปรับปรุงประสิทธิภาพของมนุษย์ในองค์กร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโลกาภิวัฒน์การปรับโครงสร้างองค์กรการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความกดดันด้านต้นทุนที่ลดลงและการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD โปรแกรมของเราเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้ถือว่าเป็นผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรในธุรกิจและองค์กรภาครัฐ เนื้อหาของโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเนื้อหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (วิธีการวิจัยจริยธรรมวิชาชีพพฤติกรรมองค์กรวิธีเชิงปริมาณการเปลี่ยนแปลงกลุ่มและความหลากหลายทางวัฒนธรรม) และผ่านประสบการณ์ในสถานที่ทำงานนักเรียนจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ผลการเรียนรู้ที่ตั้งใจไว้

ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าใจ HRD เป็นสาขาวิชาชีพ (2) กระบวนการหลักทรัพยากรบุคคลเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการพัฒนาองค์กรการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอาชีพ (3) สามารถคิดเชิงกลยุทธ์และใช้แนวทาง HRD ต่าง ๆ เพื่อช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม (4) มีทักษะในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ดีขึ้นการพัฒนาด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำที่ดีขึ้น (5) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลกาภิวัตน์ที่กำลังเติบโตโดยการทำความเข้าใจกับความหลากหลายจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบต่อแนวทางการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) มุ่งพัฒนาผู้นำระดับโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนและปรับปรุงการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในระดับบุคคลองค์กรและสังคม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีโลกาภิวัฒน์การปรับโครงสร้างองค์กรการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานความกดดันด้านต้นทุนที่ลดลงและการเพิ่มผลผลิตเพิ่มความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD มากขึ้น โปรแกรมของเราเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้ถือว่าเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรในธุรกิจและองค์กรภาครัฐ เนื้อหาของโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรการจัดการผลการปฏิบัติงานการพัฒนาความสามารถการให้คำปรึกษาด้าน HRD การพัฒนาความเป็นผู้นำและการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) และผ่านประสบการณ์ในสถานที่ทำงานนักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในด้านมนุษยศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากร

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 6 หลักสูตรที่เสนอโดย Al Akhawayn University (in Ifrane) »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 29, 2018
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ส.ค. 2019
Duration
3 - 5 
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
2,100 MAD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ส.ค. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ

Al Akhawayn Institutional Video

Excellence and Identity at Al Akhawayn University at School of Humanities and Social Sciences