Read the Official Description

Grado en Filosofía

ความคิดเห็นที่ถูกลบออกจากความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปัจจุบันโดยเด็ดขาดในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นจริง
Estos títulos no sólo con demandados de candidatos que acaban de finalizar sus estudios de sbobet sbobet sbobet sbobet sbobet sbobet sbobet sbobet ไม่เป็นพิษ

Los estudios de Filosofía en Comillas te ofrecen:

 • Una formaciónteórico-práctica en Filozofia con las ciencias humanas.
 • ยกเลิกการตั้งชื่อตามความเป็นจริงของการเรียกเก็บเงิน
 • Una formación en los instrumentes necesarios para realising un análisisปัญหาที่เกิดขึ้น racional de los.
 • Una formación que incluye el conocimiento de la pluralidad del hecho religioso e แนะนำให้รู้จักกับความเป็นเลิศเกี่ยวกับ la apertura a la trascendencia.
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์
 • Atención personalizada.

Admisión

Perfil de ingreso:

การจัดลำดับความสำคัญของแบบฟอร์มที่มีอยู่ในFilosofía, คำแนะนำในการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น:

 • Curiosidad intelectual e Inclinación por el ejercicio metódico de la reflexión y del cuestionamiento crítico sobre los ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง humana, de los que se ocupa la Filosofía
 • Estar dispuesto dialogar con otros, respetar la diversidad เดอลอส puntos เดวิส, ya formarse juicios autónomos.

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม:

ความแตกต่างของรายได้ที่จำเป็นต้องมีอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย a la Universidad

Competencias

คุณสมบัติทั่วไปของ COMPETENCIAS

 • CG1 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของกฎหมาย
 • CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos bacsicos adquiridos a la resolución de problemas teóricos y prácticos, presentando creativamente los ผลการวิจัยและการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาระหว่างประเทศ.
 • CG3 - อนุญาตการส่งผ่านข้อมูลของคุณ, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • CG4 - บทคัดย่อที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าของ บริษัท (Entrepreneur of Food and Drug Administration)
 • CG5 - Capacidad de reflexionar con profundidad.
 • CG6 - Capacidad de análisis y síntesis.
 • CG7 - Capacidad de razonamiento crítico.
 • CG8 - Capacidad de expresarse correctamente en su propia lengua tanto ข้อความที่ใช้ร่วมกัน
 • CG9 - Capacidad de defender เกี่ยวกับการโต้เถียงในเรื่องของความรุนแรง
 • CG10 - Capacidad de gestionar información de fuentes diversas หลากหลายรูปแบบ
 • CG11 - Capacidad การจัดระเบียบและแผนงาน y proyectos.
 • CG12 - Capacidad para el aprendizaje autónomo y la elaboración de proyectos personales de trabajo, การจัดระเบียบของเอล tiempo y las estrategias
 • CG13 - Capacidad de deliberar y tomar ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหา / สิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • CG14 - Capacidad de trabajar en equipo y de manera โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการติดตั้งอุปกรณ์ interdisciplinar y de ámbito internacional
 • CG15 - Capacidad de reflexionar, deliberar y tomar decisiones personalis justificadas en los temas sociales que aptamento al hombre de hoy, aplicando el análisis a la aclaración de cuestiones morales, políticas y sociales. ความคิดเห็นที่
 • CG16 - Capacidad de reconocer la aportación al sentido de la vida humana de las diferentes tradiciones religiosas นำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 • CE1 - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
 • CE2 - แนวคิด Capacidad de relacionar
 • CE3 - Capacidad para plantear preguntas filosóficas.
 • CE4 - Sensibilidad para la interpretación de textos de diversas เกี่ยวกับการค้าประเวณี
 • CE5 - Sensibilidad a la diversidad de opiniones, lenguajes, planteamientos, prácticasเกี่ยวกับเงื่อนไข
 • CE6 - Capacidad การสอบวิทยานิพนธ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ en el lenguaje y en el pensamiento
 • CE7 - Habilidad para el análisisfilosófico y la construcción de argumentos correctos.
 • CE8 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด y de textos filosóficos
 • CE9 - การตรวจสอบความถูกต้องและการประเมินผล
 • CE10 - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 • CE11 - Capacidad para saber trabajar con distintas tradiciones y meterodos de pensamiento.
 • CE12 - การกู้คืนข้อมูลของรัฐธรรมนูญ
 • CE13 - Habilidad para identificar las cuestiones de fondo de cualquier การอภิปราย
 • CE14 - Capacidad de enfrentarse críticamenteความคิดลา
 • CE15 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบปากเปล่า
 • CE16 - ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารคดีเฉพาะเรื่อง
 • CE17 - Habilidad para ordenar y การจัดระเบียบและข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ
 • CE18 - บทคัดย่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • CE19 - Capacidad para escuchar presentaciones o exposiciones complejas.
 • CE20 - Habilidad para aplicar herramientas y tecnicas filosóficas.

Becas

ลา Universidad, como instituciónเดอลา Iglesia Católicaเกียรติยศของเซอร์วิลอัยการ, ofrece becas y ayudas เดอ diversas modalidades ซูซูกิพารา colaborar a los gastos เดอenseñanza y propiciar ลา igualdad เดอ oportunidades และfunciónเดอลาส necesidades individualizadas เดอ cada alumno .

Estas ayudas con financias con con fondos propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas การตั้งค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

La Universidad ofrece ayudas propias al estudio ในหนังสือมอบฉันทะแก่ท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงความถูกต้องและครบถ้วนโดยสุจริต

ลอสแองเจลิสเดอลามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากลอสแองเจลิส

Comillas offer estudio de เดอ Grado para alumnos que comienzan sus estudios superiores. También ofrece estudios de Postgrado de tucadores universitarios y profesionales.

Salidas Profesionales y Académicas

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลาสเวกัสเป็นหลักแหล่งที่มีผลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย como a la de la Historia) Secundariamente, el grado en Filosofía de las puertas en principio de cualquier otro curso máster en la universidad española, aun cuando siempre estando el candidato sujeto a satisfacer los requisitos complementarios que esos estudios le exizan, dada su formación especial como graduado. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้

La competencia profesional como titulado en filosofía debe tener en de cambio de prodiglio de esta Titulación.

Perfil de egreso

Las salidas profesionales incluyen ademásเดอลา docencia y la investigación, disciplinar e interdisciplinar, la gestiónวัฒนธรรม, el mundo บรรณาธิการ, los medios de comunicaciónทางสังคม, o los Comités de Ética.

Hay que añadir otras actividades para las que habilita la posesión del título de Graduado: el acceso a los cuerpos superiores de funcionarios de las Administraciones หน่วยงานราชการ, หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน.

สถาบันการศึกษา Salidas

 • Ejercicio เดอลา docencia y ลาinvestigación (Posteriormente, se deberá realizar el Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligationes y Bachillerato que exige la normativa vigente).
 • Acceso, mediante oposición, a a AdministraciónPública.
 • วัฒนธรรมGestión (บรรณาธิการ medios de comunicaciónสังคม ฯลฯ )

Costos y tarifas

ลดลง: 1.065,60 €más nueve mensualidades de 194,28 € cada una.

Program taught in:
สเปน

See 24 more programs offered by Universidad Pontificia Comillas »

Last updated June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
อื่นๆ