Read the Official Description

คณะเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาได้รับมอบหมายจาก CENCO ภารกิจในการฝึกอบรมพนักงานที่มีความสามารถในการส่งเสริมการกระทำการพัฒนาจิตวิญญาณของคริสเตียนในประเทศและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมและการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่คาดการณ์ไว้ ของการสอนทางสังคมของศาสนจักรและทางเลือกพื้นฐานของการประชุมสมัชชาแห่งชาติของคองโกในเรื่องนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีระยะเวลา 5 ปี 3 ปีและ 2 ปี หลักสูตรปริญญาสามารถเสริมด้วยการรวมกันของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จัดโดยกรมรวมของมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์และการพัฒนามีสำนักงานวิชาชีพสาขาที่มีงานหลักดังนี้

 • ติดต่อกับ บริษัท เพื่อทำทัวร์นักเรียน

 • กำหนดการฝึกงานสำหรับนักศึกษาใน บริษัท

 • รักษาความสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างถาวร

 • จัดระเบียบคำถามเกี่ยวกับการขยายงาน: ตีพิมพ์แผ่นพับที่นำเสนอคณะจดหมายข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาชีพการแก้ไขรายการวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น

 • ประสานงานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการวิจัยพัฒนาและดูแลนักเรียนในการเรียนรู้เครื่องมือคอมพิวเตอร์

 • จัดสัมมนาและสัมมนาที่จัดโดยคณะ;

 • เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรที่ปรึกษา การรวมศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท และเหรียญตราจะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้

 • ทำหน้าที่เป็นสื่อถ่ายทอดนักเรียนระหว่างพวกเขาในด้านหนึ่งและระหว่างอาจารย์อาจารย์นักเรียนและบุคคลภายนอกด้วยการให้บริการส่วนขยายการถ่ายทอดทฤษฎีการแนะนำวิธีการอื่น ๆ การส่งเสริมการเกษตรในองค์กรต่างๆเช่นธนาคารโลกเป็นต้น ;

 • สร้าง Graduate Placement Service และสมาคมศิษย์เก่าของคณะเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียธุรกิจที่สร้างสรรค์และเรียนรู้ว่าบัณฑิตเหล่านี้กำลังทำอะไรในที่ทำงาน

 • ส่งเสริมการวิจัยการดำเนินการ

คณะเศรษฐศาสตร์และการพัฒนายังมีหอดูดาวเศรษฐกิจการเมืองและการพัฒนามนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และการต่อสู้กับความยากจน

 • การจัดเวิร์กช็อปบนพื้นฐานของเอกสารที่ได้รับการคัดเลือกล่วงหน้าซึ่งบางส่วนจะถูกเลือกสำหรับตีพิมพ์

 • การจัดหลักสูตรการฟื้นฟูหลักสูตรในประเทศเบลเยียมสำหรับศาสตราจารย์ขั้นสูงในการจัดทำบทความเกี่ยวกับธีมประจำปีของหอดูดาว

 • การกำกับดูแลในระดับท้องถิ่นของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับประโยชน์จากการระดมทุนของ VLIR ภายใต้กรอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองระหว่าง IPGD / AU และ FED / FED ที่มี Prof. Marysse เป็นผู้จัดงานที่ทำงานในด้านความยากจน
Program taught in:
ฝรั่งเศส

See 5 more programs offered by L’Université Catholique Du Congo »

Last updated June 18, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.พ. 2019
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
อื่นๆ