Keystone logo

ตัวกรอง

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (26)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

26 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 2024

  ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้รับการออกแบบเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะ บ่อยครั้งการศึกษาระดับปริญญาตรีก็เพียงพอที่จะทำให้งานดีขึ้นได้ แต่บางครั้งผู้สำเร็จการศึกษาก็ยังคงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเช่นปริญญาโทหรือปริญญาเอก

  หลายคนอยากรู้ว่าอะไรคือ Bachelor in Food and Beverage Management? โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสร้างความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับคุณภาพอาหารการผลิตอาหารและทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ นักเรียนอาจมีส่วนร่วมในหลักสูตรเช่นการผลิตอาหารการจัดการคุณภาพอาหารการจัดจำหน่ายอาหารกฎหมายธุรกิจโรงแรมปรัชญาอาหารและไวน์และการจัดการบริการที่มีคุณภาพ ในระหว่างหลักสูตรนี้นักเรียนอาจใช้เวลาจำนวนมากในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติห้องปฏิบัติการชิมที่กว้างขวางและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นศิลปะของอาหารรสเลิศ

  บุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาด้านการจัดการอาหารและเครื่องดื่มมักจะมี skillsets ที่น่าพอใจมากมาย ผู้เข้าร่วมโครงการโดยทั่วไปมีทักษะทางประสาทสัมผัสที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นรวมถึงผู้ที่เข้าใจธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ หลายคนยังเป็นนักคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่ละลักษณะเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ในหลายสาขา

  ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นักเรียนเลือกที่จะเข้าร่วมและระยะเวลาของโปรแกรมดังกล่าว นักเรียนควรคำนวณค่าใช้จ่ายของค่าครองชีพในค่าใช้จ่ายโดยรวมในการศึกษา

  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับโอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นมากมาย นอกเหนือจากการทำงานในครัวในฐานะพ่อครัวแล้วผู้สำเร็จการศึกษาอาจมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมด้านการออกแบบการสร้างแบรนด์อาหารหรือการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก พวกเขาอาจจะกลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหรือช่างภาพอาหาร ผู้เข้าร่วมงานอาจประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการบริการหรือแม้กระทั่งในวงการบันเทิง

  สถาบันอื่น ๆ เริ่มให้บริการประเภทนี้แล้ว บางหลักสูตรอาจสามารถออนไลน์ได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆที่มีให้คุณให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำเที่ยว