BACHELORSTUDIESTHAI.COM

Bachelor การบำรุงรักษาอากาศยาน นอกเวลา. Find and compare the best นอกเวลา Bachelor programs here!

การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการรับรองการศึกษาของระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษามอบให้กับผู้ที่ใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี มุ่งมั่นเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกศึกษาได้ในหลายสาขาวิชาทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Bachelor การบำรุงรักษาอากาศยาน นอกเวลา,  Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for Bachelor การบำรุงรักษาอากาศยาน นอกเวลา around the world, We have collected a wide selection of Bachelor การบำรุงรักษาอากาศยาน นอกเวลา for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over Bachelor การบำรุงรักษาอากาศยาน นอกเวลา, in the different ares around the world. 

1 ผลการค้นหาสำหรับ การบำรุงรักษาอากาศยาน Filter

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษาอากาศยาน (BEng Honours)

Emirates Aviation University
Campus นอกเวลา

ปริญญาตรีประยุกต์ (BEng Honours) สาขาวิศวกรรมการดูแลรักษาการบินได้รับการจัดส่งโดยร่วมมือกับ Coventry University, UK หลักสูตรสองปี (part-time) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่มีใบรับรอง EASA หรือ GCAA รับรอง B1 หรือ B2 หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อขยายความรู้ในด้านความปลอดภัยของเครื่องบินและการจัดการด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง