Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 ปริญญาตรี ใน การปฏิบัติทางการศึกษา 2023/2024

5 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การปฏิบัติทางการศึกษา 2023/2024

ภาพรวม

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการทำงานเป็นครูมีโปรแกรมการศึกษาที่มีอยู่ โปรแกรมประเภทนี้ช่วยให้นักการศึกษาในอนาคตสามารถทำงานควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จในการตั้งค่าห้องเรียน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนที่สามารถผ่านการเรียนการสอนที่จำเป็นในหลักสูตร โดยต้องใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ในการมุ่งเน้นในเนื้อหาที่เป็นหลักสำคัญของหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • ศึกษาศาสตร์
  • การวิจัยด้านการศึกษา
  • การปฏิบัติทางการศึกษา
สาขาการศึกษา
  • ศึกษาศาสตร์ (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน