Keystone logo

41 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การพยาบาล การพยาบาล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • การดูแลสุขภาพ
  • การพยาบาล
  • การพยาบาล
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (41)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ การพยาบาล การพยาบาล

การพยาบาลเป็นสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลสามารถคาดหวังที่จะเรียนวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ก่อนที่จะได้รับประสบการณ์ทางคลินิกผ่านชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีผู้ควบคุมดูแล

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนที่สามารถผ่านการเรียนการสอนที่จำเป็นในหลักสูตร โดยต้องใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ในการมุ่งเน้นในเนื้อหาที่เป็นหลักสำคัญของหลักสูตร