BACHELORSTUDIES

Find and compare Bachelor of การสร้างภาพยนตร์ programs in นิวซีแลนด์!

การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการรับรองการศึกษาของระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษามอบให้กับผู้ที่ใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี มุ่งมั่นเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกศึกษาได้ในหลายสาขาวิชาทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยสองทวีปหลัก - ที่ภาคเหนือและหมู่เกาะเซาท์ - และหมู่เกาะเล็ก ๆ จำนวนมาก นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีวีซ่านักเรียนและระดับที่เหมาะสมของเงินสดที่จะใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตรการศึกษาที่สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ตาม สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่เหมาะสมถ้านักเรียนสิ้นสุดสภาพการเข้าร่วมหลักสูตรการลงทะเบียนเรียนของพวกเขาจากนั้นก็อาจจะระงับหรือยกเลิกการขอวีซ่านักเรียน 's ที่ สถาบันการศึกษามักจะแลกเปลี่ยนการลงทะเบียนนี้และข้อมูลการเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

Bachelor การสร้างภาพยนตร์ นิวซีแลนด์. Take your Bachelor in นิวซีแลนด์. Get all Bachelor program info and contact the universities in นิวซีแลนด์ here!

2 ผลการค้นหาสำหรับ การสร้างภาพยนตร์, นิวซีแลนด์ Filter

ปริญญาตรีสาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์

Massey University
ปริญญาบัณฑิต
มี.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

เมื่อไม่นานมานี้เราได้เปิดตัวโปรแกรมใหม่สี่ Pathways ออกแบบเพื่อมุ่งเน้นประสบการณ์ของคุณที่มีต่อสาขาวิชาเฉพาะทางอุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี

SAE Institute New Zealand
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิตเป็นโอกาสที่จะทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์มากขึ้นรวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และวิธีการวิจัยที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการ ...

อ่านเพิ่มเติม