Keystone logo

272 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน งานสังคมสงเคราะห์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • สังคมศาสตร์
  • งานสังคมสงเคราะห์
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (272)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน งานสังคมสงเคราะห์

สังคมสงเคราะห์เป็นสหวิทยาการสังคมศาสตร์ที่ตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์และระบบสังคม มันเป็นข้อมูลในวงกว้างของการศึกษาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์มีโอกาสในการทำงานจำนวนมาก

ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์จะให้นักเรียนที่มีรากฐานของทฤษฎีการสังคมสงเคราะห์และการปฏิบัติ มันจะตรวจสอบทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ที่สำคัญและวิธีการเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับปัญหาโลกแห่งความจริงและผู้คน ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์จะช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในสาขาที่เป็นที่ต้องการของสังคมการทำงานและเรื่องนี้จะกระทำผ่านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆเช่นการจัดสวัสดิการสังคมและนโยบายจิตวิทยาการพัฒนามนุษย์ศีลธรรมและจริยธรรมและ การพัฒนาชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์มักจะไปงานในที่ไม่แสวงหากำไรหรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในตำแหน่งดังกล่าวเป็นกรณีผู้จัดการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับคนที่จัดการกับปัญหาของความยากจนใช้สารเสพติดหรือความรุนแรงในครอบครัว

ถ้าคุณมีความสนใจของแท้ในการช่วยคนและต้องการที่จะใช้คุณลักษณะที่ในอาชีพของคุณแล้วพิจารณาปริญญาสังคมสงเคราะห์ เริ่มต้นโดยการค้นหาผ่านตัวเลือกด้านล่างเพื่อหาโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!