Keystone logo

419 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • ชีววิทยา
สาขาการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (419)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา

ชีววิทยาคือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการเจริญเติบโตการทำงานกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการใช้ชีวิตและครอบคลุมจำนวนมากของช่องรวมทั้งระบบนิเวศระบบนิเวศพันธุศาสตร์กายวิภาคสรีรวิทยาเซลล์พฤกษศาสตร์พืชและสัตว์ ปริญญาตรีจำนวนมากในโปรแกรมชีววิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นก่อนระดับมืออาชีพเช่นก่อนยาก่อนทันตกรรมก่อนนิเวศวิทยาหรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

ผ่านห้องปฏิบัติการและการเรียนการสอนนักเรียนได้รับปริญญาในชีววิทยาเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการกลายเป็นนักชีววิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรีบางคนในโปรแกรมชีววิทยาอาจมุ่งเน้นชีววิทยาของมนุษย์รวมทั้งสรีรวิทยาพันธุศาสตร์และกายวิภาคขณะที่คนอื่นอาจจะมุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศเช่นการอนุรักษ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยปริญญาในชีววิทยา, ผู้สำเร็จการศึกษามีตัวเลือกของงานเช่นห้องปฏิบัติการและงานวิจัยในภาครัฐหรือเอกชน, หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์, การเรียนการสอนหรืออย่างต่อเนื่องเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หากคุณเป็นผู้ที่มุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์และกำลังพิจารณาปริญญาชีววิทยาแล้วจะดูผ่านตัวเลือกด้านล่างและจะใช้ขั้นตอนต่อไปสู่​​เป้าหมายส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพของคุณ!