Keystone logo

5 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ธุรกิจการกีฬา ใน ประเทศญี่ปุ่น สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • ประเทศญี่ปุ่น
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ธุรกิจการกีฬา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ธุรกิจการกีฬา

ผู้ที่ต้องการศึกษาธุรกิจการกีฬามักจะพบว่าพวกเขาสามารถที่จะเข้าสู่สนามที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นได้ หลักสูตรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและหลักการทางธุรกิจโดยเฉพาะในบริบทของกรีฑากีฬาและการแข่งขัน

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่สูงกว่าอย่างบูรณาการระบบการศึกษาในเอเชีย วิธีการที่ญี่ปุ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดอันดับสูงดังนั้นการศึกษาระดับโครงสร้างมากจากวัยเด็กที่จะผ่านหลักรองให้อยู่ในระดับตติยภูมิ 126 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม พื้นที่มหานครโตเกียวเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีมากกว่า 30 ล้านคน

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนที่สามารถผ่านการเรียนการสอนที่จำเป็นในหลักสูตร โดยต้องใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ในการมุ่งเน้นในเนื้อหาที่เป็นหลักสำคัญของหลักสูตร