BACHELORSTUDIESTHAI.COM

Bachelor การบริหารธุรกิจ Florida การเรียนทางไกล. Look for the top bachelor in การบริหารธุรกิจ programs here.

การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำได้โดยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาที่จำเป็น โดยการสอนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษานี้อาจใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการศึกษาต่อในระดับใด

การเรียนทางไกลเป็นวิธีการในการส่งมอบการศึกษาให้กับนักเรียนที่ไม่ได้นำเสนอทางร่างกายในมหาวิทยาลัย การศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเรียนรู้ระยะทางที่สามารถจะเป็นที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเป็นโปรแกรมห้องเรียนทั่วไปบางครั้งดียิ่งขึ้น!

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

Bachelor การบริหารธุรกิจ in Florida การเรียนทางไกล. Get all info about the bachelor in การบริหารธุรกิจ การเรียนทางไกล programs and contact the schools here!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การบริหารธุรกิจ, Florida, การเรียนทางไกล Filter

ปริญญาในการบริหารจัดการธุรกิจ

Ambra College
บริเวณมหาวิทยาลัย ออนไลน์ เต็มเวลา นอกเวลา 5 ปี กันยายน 2019 สหรัฐอเมริกา Orlando + เพิ่มขึ้น 2

ดีในการจัดการธุรกิจของตนเองหรือมีวิวัฒนาการในการบริหารงาน พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ, การทำงานเป็นทีม, การคิดเชิงวิพากษ์การตัดสินใจและจริยธรรม บวกพื้นหลังในบัญชี (อเมริกาและบราซิล), การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ผู้ประกอบการและด้านกฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจ