BACHELORSTUDIES

Find the best Bachelors degrees in บอตสวานา here!

การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำได้โดยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาที่จำเป็น โดยการสอนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษานี้อาจใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการศึกษาต่อในระดับใด

บอตสวานาตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริกาและมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาที่สูงขึ้น การค้นพบเพชรเพิ่มขึ้นอย่างมากรายได้ให้กับประเทศและมากของรายนี้ได้รับการคลีนิคในการปรับปรุงโรงเรียนและวิทยาลัย

Bachelor บอตสวานา. Take your Bachelor in บอตสวานา. Find all Bachelors degree info, save time and contact the universities in บอตสวานา here!

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์โทรทัศน์หรือผลงาน

ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปีแรกในการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบและแรงบันดาลใจ นักเรียนสัมผัสกับสาขาวิชาหลายประเภทที่เสนอในภาพยนตร์โทรทัศน์หรือโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและใช้ปีนี้ใ ...

อ่านเพิ่มเติม

BSc Forensic Sciences

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

เคมีของนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก ได้แก่ กีฏวิทยาการสลายตัวของเนื้อเยื่อการสืบสวนอาชญากรรมการวิเคราะห์ลายนิ้วมือการตรวจหายาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสืบสวนไฟ ...

อ่านเพิ่มเติม

University of Leicester BSc ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Stafford
วิทยาศาสตรบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์เปิดโอกาสให้คุณสร้างทฤษฎีและหัวข้อที่ตรวจสอบพฤติกรรมองค์กรความสัมพันธ์ของพนักงานและการพัฒนางาน ...

อ่านเพิ่มเติม

BSc (Hons) ในการบัญชี

Botho University
วิทยาศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
54 เดือน
อังกฤษ
ออนไลน์

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์มีเกียรติประวัติด้านบัญชีมีเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการเข้าสู่ภาคบัญชีภาคการธนาคารพาณิชย์ภาคการลงทุน บริษัท ภาครัฐหรือ บริษัท บัญชี โปรแกรมพัฒนาความเข้าใจเ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ

ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ที่ AFDA เราตระหนักถึงความจำเป็นในการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในปี พ.ศ. 2558 เราได้ประกาศเปิดตัวโครงการ AFDA School of Business Innova ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์บัณฑิต

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมจัดหานักเรียนที่มีการศึกษาระบบโครงสร้างการประมวลผลการจัดเก็บการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึมที่เกี่ยวข้องและ / หรือซ ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ BSc

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ระเบียบวินัยทางวิทยาศาสตร์นี้ครอบคลุมถึงช่วงของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวลผลจัดเก็บแจกจ่ายและใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เน้ ...

อ่านเพิ่มเติม

BSc Earth

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้ครอบคลุมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลกรวมถึงการตรวจสอบทางทฤษฎีและการปฏิบัติการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมและสหสาขาวิชาชีพความสำคัญของสเกลพื้นที่และเวลาควา ...

อ่านเพิ่มเติม

ธรณีวิทยา BSc

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

สิ่งนี้ครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์กายภาพเคมีและชีววิทยารวมถึงวัสดุการก่อตัวและโครงสร้างของโลกรวมทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม BSc

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้แนวทางเชิงปริมาณและสหวิทยาการในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของพวกเขาตลอดจนแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ...

อ่านเพิ่มเติม

BSc Pure

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อตอบคำถามทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับคณิตศาสตร์นอก (เช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นต้น) ...

อ่านเพิ่มเติม

สถิติ BSc

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้จัดเตรียมแนวคิดและเครื่องมือที่จำเป็นในการให้เหตุผลเชิงปริมาณเพื่อดึงข้อมูลอย่างชาญฉลาดจากปริมาณมหาศาลของข้อมูลที่สร้างขึ้นในเกือบทุกกิจกรรมของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ ทั ...

อ่านเพิ่มเติม

สาขาฟิสิกส์

Botswana International University Of Science And Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้จัดเตรียมนักเรียนที่มีพื้นฐานทางทฤษฎีการทดลองและการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์คลาสสิกและสมัยใหม่และความเข้าใจในสิ่งที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในด้านพลั ...

อ่านเพิ่มเติม

BEng Mechatronics

Botswana International University Of Science And Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาอุตสาหกรรมการแข่งขันของสังคมยุคใหม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

BEng Mechanical

Botswana International University Of Science And Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมยุคใหม่ ...

อ่านเพิ่มเติม