BACHELORSTUDIES

Look here for a Bachelors degree in ฉางชา

การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการรับรองการศึกษาของระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษามอบให้กับผู้ที่ใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี มุ่งมั่นเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกศึกษาได้ในหลายสาขาวิชาทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประเทศจีนการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับคู่ของปีที่ผ่านมาได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดในประเทศในเอเชีย ประเทศนี้มีกว่า 150 ทั้งภาครัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นเจ้าของการกระจายในทุกจังหวัดของประเทศจีน การศึกษาที่สูงขึ้นตามการวิจัย

ตั้งแต่ไหน แต่ไรเวลาฉางได้รับที่นั่งของสถ​​าบันการศึกษาที่เก่าแก่จำนวนมากและโรงเรียนที่รับข้อเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนในท้องถิ่น Hanan แพทย์มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างของสถ​​าบันเหล่านี้และนักเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนดังกล่าวเนื่องจากสภาพแวดล้อมการศึกษาดีเมืองอำนวยความสะดวก

Bachelor ฉางชา. Take your Bachelor in ฉางชา. Get all Bachelors degree information, save time and contact the universities directly!

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

Hunan University of Science and Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ในฐานะมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยยึดมั่นในหลักการปฏิรูประบบการเพาะปลูกโดยการเพิ่มความสามารถของนักเรียนเพิ่มการป้อนข้อมูลทางการเงินเพื่อการเรีย ...

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ (นักศึกษานานาชาติ) หลักสูตรการพัฒนาความสามารถพิเศษระดับปริญญาตรี

Central South University of Forestry & Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;6 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ระบบการฝึกอบรมเป็นพื้นฐานของความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการทฤษฎีพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศและทักษะการดำเนินงานของธุรกิจการค้าต่างประเทศและมีความคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการจัดการการท่องเที่ยว

Hunan University of Science and Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีการจัดการการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Hunan University of Science and Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Hunan University of Science and Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Hunan University of Science and Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์

Hunan University of Science and Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
ชาวจีน
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีสาขาการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ (นักศึกษานานาชาติ) หลักสูตรการพัฒนาความสามารถพิเศษระดับปริญญาตรี

Central South University of Forestry & Technology
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
ชาวจีน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ระบบการฝึกอบรมเป็นพื้นฐานของความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการทฤษฎีพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศและทักษะการดำเนินงานของธุรกิจการค้าต่างประเทศและมีความคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐ ...

อ่านเพิ่มเติม