Keystone logo

ตัวกรอง

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • มนุษยศาสตร์ศึกษา
 • การศึกษาภาษา
 • ภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาการศึกษา
 • มนุษยศาสตร์ศึกษา (76)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

76 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ภาษาอังกฤษศึกษา 2024

  ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ภาษาอังกฤษศึกษา

  นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีหลังจากจบหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ระดับนี้เป็นรากฐานสำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาการศึกษาระดับสูงหรือหางานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา

  ปริญญาตรีสาขาการศึกษาภาษาอังกฤษคืออะไร? โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวรรณคดีภาษาอังกฤษวัฒนธรรมและภาษา การเรียนการสอนในชั้นเรียนมักเน้นที่การอ่านและวิเคราะห์ข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจมีการเน้นการศึกษาวรรณคดีจากประเทศต่างๆเช่นอเมริกาแอฟริกาใต้สกอตแลนด์ไอร์แลนด์และแคนาดา นักเรียนสามารถศึกษาและเปรียบเทียบวรรณกรรมสมัยปัจจุบันและประวัติศาสตร์ได้ โปรแกรมอาจเสนอการเรียนภาษาการศึกษาวรรณคดีภาษาศาสตร์และการศึกษาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถเข้าเรียนหลักสูตรวาทศาสตร์องค์ประกอบและการเขียนได้ วิทยาลัยบางแห่งอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาในต่างประเทศ นักเรียนซึมซับวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

  นักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะที่รวมกันนี้สามารถช่วยให้พวกเขาพบการจ้างงานที่เป็นประโยชน์และเสริมสร้างชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

  ค่าใช้จ่ายในการได้รับปริญญาตรีสาขาการศึกษาภาษาอังกฤษแตกต่างกันไปในแต่ละวิทยาลัย การค้นคว้าเกี่ยวกับโรงเรียนหากความสนใจอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นักเรียนควรเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ

  อาชีพระดับมืออาชีพมักจะอุดมสมบูรณ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีปริญญาตรีสาขาการศึกษาภาษาอังกฤษ พวกเขาอาจหางานทำในสาขาต่างๆเช่นการสอนในสถาบันการศึกษาเอกชนหรือของรัฐ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการจ้างงานในด้านการเขียนการสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่ มีเส้นทางอาชีพที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่แบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่นมีบัณฑิตที่สร้างอาชีพในด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์การโฆษณาและการแสดง การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาหลากหลายสาขา

  คุณสามารถได้รับปริญญาตรีด้านการศึกษาภาษาอังกฤษจากที่ใดก็ได้ในโลกโดยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร