Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 1142 ปริญญาตรี ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา 2023

1142 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา 2023

ภาพรวม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลายคนเลือกที่จะได้รับปริญญาตรีเพื่อให้ได้ความรู้ที่สำคัญยิ่งขึ้นในเรื่องซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกอาชีพได้มากขึ้น การศึกษาระดับปริญญาตรีมักใช้เวลาสี่ปี

Bachelor in Humanities Studies คืออะไร? มนุษยศาสตร์เป็นสาขาวิชาประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สาขาวิชานี้กว้างใหญ่เป็นแหล่งรวบรวมหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับวิชาเช่นวรรณคดีประวัติศาสตร์โรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ปรัชญาและศาสนา แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์จะรวมการสำรวจในหลาย ๆ วิชา แต่ไม่รวมถึงหลักสูตรทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาในสาขานี้โดยทั่วไปจะต้องมีการศึกษาภาษาต่างประเทศและอาจทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกความเข้มข้นได้ หลายหลักสูตรต้องจบวิทยานิพนธ์และอาจมีโอกาสเรียนในต่างประเทศ

บรรดาผู้ที่ศึกษามนุษยศาสตร์มักจะได้รับความหลากหลายของทักษะที่เป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยในเกือบทุกอุตสาหกรรม นักเรียนมักเป็นนักแก้ปัญหาและนักสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ยังอาจพัฒนาความสามารถพิเศษสำหรับการคิดเชิงวิพากษ์

ลักษณะที่แตกต่างกันสามารถมีอิทธิพลต่อต้นทุนโดยรวมของการได้รับปริญญาตรี ประเภทของสถาบันที่เสนอการศึกษาระดับปริญญาความยาวของหลักสูตรระดับปริญญาและสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีผลต่อต้นทุนของระดับปริญญาตรี

นายจ้างส่วนใหญ่กำลังค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดที่มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม สาขาวิชามนุษยศาสตร์มีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษา อาชีพที่เป็นไปได้เหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นการศึกษาธุรกิจและบริการทางสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดตามตำแหน่งเป็นครูผู้สื่อข่าวนักเขียนนักแปลภาษาศิลปินและนักสังคมสงเคราะห์เพียงเพื่อระบุตัวเลือกต่างๆ

ด้วยความหลากหลายของโรงเรียนที่เสนอองศาตรีทั่วโลกนักวิชาการอาจเลือกที่จะศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ บางคนสามารถแม้กระทั่งปริญญาจากที่บ้านพร้อมกับหลักสูตรออนไลน์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (1142)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง