BACHELORSTUDIES

Find the best Bachelors degrees in รัฐปาเลสไตน์ here!

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นวุฒิการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมอบให้เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาศึกษาสามหรือสี่ปี หรืออาจนานถึงเจ็ดปี

จำนวนของสถ​​าบันการศึกษาระดับสูงได้ปรากฏตัวขึ้นในปีที่ผ่านมาทั่วทั้งดินแดนปาเลสไตน์และฉนวนกาซา แม้ว่าหนุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะสามารถที่จะนำเสนอความหลากหลายของโปรแกรมให้กับนักเรียนในและต่างประเทศ

Bachelor รัฐปาเลสไตน์. Take your Bachelor in รัฐปาเลสไตน์. Find all Bachelors degree info, save time and contact the universities in รัฐปาเลสไตน์ here!

ผลลัพธ์ Filter

University of Leicester BSc ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Stafford
วิทยาศาสตรบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์เปิดโอกาสให้คุณสร้างทฤษฎีและหัวข้อที่ตรวจสอบพฤติกรรมองค์กรความสัมพันธ์ของพนักงานและการพัฒนางาน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมยานยนต์

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดที่ Palestine Polytechnic University เสนอ เป็นโครงการพิเศษประเภทนี้เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนภาคอาชีพที่สำคัญ ...

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

ในความเชื่อมั่นของการบริหารมหาวิทยาลัยในความสำคัญของการรวมกันของพลังงานและ cadres ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2012 คณาจารย์นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับ cadres ...

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรที่นำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม นักเรียนที่ผ่านการสอบทักษะทางสถาปัตยกรรมใ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (CEE)

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

วิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (CEE) คือการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์กับปัญหาในทางปฏิบัติในด้านการสื่อสาร วิศวกรของ CEE มีส่วนร่วมในการวิจัยออกแบบและพัฒน ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ETE)

Palestine Polytechnic University
วิทยาศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางวิศวกรรมกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้ ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา: ระดับปริญญาตรี

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
5 ปี
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้จะรวมหลักสูตรด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหลักสูตรคอมพิวเตอร์เมคคาทรอนิคส์และการควบคุม ซึ่งรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบไมโครคอนโ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขามัลติมีเดียและการออกแบบกราฟฟิก

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

มัลติมีเดียและการออกแบบกราฟิกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีคุณวุฒิและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศในด้านการผลิ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Palestine Polytechnic University
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นวิศวกรเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบหมุนเวียนเพื่อจัดหาตลาดที่มีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและทางเทคนิคสูงเพื่อจัดการกับสถ ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา: ระดับปริญญาตรี

Palestine Polytechnic University
วิทยาศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
อังกฤษ
Arabic (Jordan)
บริเวณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีมีให้สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือมีอาชีพทางด้านเคมีฟิสิกส์เทคโนโลยีชีวภาพหรืออุตสาหกรร ...

อ่านเพิ่มเติม