Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 267 ปริญญาตรี ใน รัฐศาสตร์ 2023

267 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน รัฐศาสตร์ 2023

ภาพรวม

วิทยาศาสตร์ทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการศึกษาของการเมืองและรัฐ ผู้เชี่ยวชาญปริญญารัฐศาสตร์อยู่ในความต้องการที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สื่อสังคมคือการเล่นบทบาทในการเพิ่มความตระหนักของรัฐบาลและกระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางการเมืองที่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์จะมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ดีและศักยภาพในการเติบโต

หลักสูตรสำหรับโปรแกรมปริญญารัฐศาสตร์โดยทั่วไปรวมถึงหัวข้อต่างๆเช่นปรัชญาการเมืองเศรษฐกิจการเมืองทฤษฎีทางการเมืองรัฐบาลเปรียบเทียบวิธีการวิจัยและกระบวนการทางการเมือง มีหลายโปรแกรมปริญญารัฐศาสตร์ทั่วโลกและภูมิภาคท​​ี่แตกต่างกันให้มุมมองที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละโปรแกรมมี ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสามารถมีโอกาสมากมายในการประกอบอาชีพในรัฐบาล, การเมือง, การบริหารทางการเมืององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไร, สื่อสารมวลชน, การบริการสาธารณะ, การสื่อสารและกฎหมาย

ในขณะที่การเมืองเป็นประจำส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราและเป็นมากขึ้นของมวลชนมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางการเมืองที่มีความจำเป็น ปริญญาตรีรัฐศาสตร์สามารถให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ อ่านด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษา!

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (267)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน