Keystone logo

ตัวกรอง

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ศิลปศึกษา
 • วิจิตรศิลป์
 • วิจิตรศิลป์ศึกษา
สาขาการศึกษา
 • ศิลปศึกษา (58)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

58 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิจิตรศิลป์ศึกษา 2024

  ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิจิตรศิลป์ศึกษา

  บุคคลหลายคนใฝ่หาปริญญาตรีวิจิตรศิลป์ในการศึกษาเลือกที่จะสำรวจนามธรรมเฉพาะตัวและวิธีการที่เป็นจริงให้กับงานศิลปะ ระดับนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในงานศิลปะเทคนิคขั้นสูงรวมทั้งภาพรวมของประวัติศาสตร์ศิลปะและศิลปะตะวันตก

  ในการศึกษาปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์คืออะไร? มุ่งเน้นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะมีอาชีพในศิลปะหรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะ โดยจะเน้นเฉพาะศิลปะทางวิชาการและการเตรียมการประกอบอาชีพในสาขาวิชาศิลปกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางรากฐานของการพัฒนาผลงานรวมทั้งการเพาะปลูกการสำรวจทั่วโลกในแนวคิดและวัสดุ นักเรียนสามารถทำงานในการประกอบอาชีพในการวาดภาพ, การเขียน, ภาพวาด, พิพิธภัณฑ์ชุมชนภาพยนตร์และโทรทัศน์, ละครเพลงการเต้นรำและการแกะสลัก

  โปรแกรมและการศึกษาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขาและเรียนรู้ในระดับที่สูงของการศึกษาหลักสูตรอาจแตกต่างกัน แต่ศูนย์หลักในการพิมพ์หิน, วาดภาพสีน้ำ, ภาพวาดรูปขั้นสูง, ภาพวาดยังคงชีวิตซิลค์สกรีนและองค์ประกอบและภาพวาด หลักสูตรเหล่านี้ในเชิงลึกให้นักเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในสาขาศิลปกรรมด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เลือกของการศึกษา

  สถาบันการศึกษาทั่วโลกและทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันสำหรับหลักสูตรของพวกเขา ทุกคนที่สนใจในการรับปริญญาของพวกเขาควรจะติดต่อกับวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนของพวกเขาและเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมที่เป็นไปตามเป้าหมายของพวกเขา

  หลังจากที่แต่ละคนได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีของพวกเขาพวกเขาสามารถหางานในหลากหลายสาขา หนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการออกแบบกราฟิก จบการศึกษายังสามารถทำงานในฐานะเจ้าของอาร์ตแกลเลอรี่ นอกจากนี้พวกเขาสามารถทำงานที่ บริษัท ผลิตและสตูดิโอประติมากรรม โอกาสในการทำงานอื่น ๆ ได้แก่ ศิลปินมืออาชีพ, นักออกแบบ, ครูศิลปะ, นักเขียน, กำกับศิลป์และนักแสดง

  บุคคลที่สนใจควรจะใช้ขั้นตอนที่สำคัญไปสู่​​การได้รับปริญญาขั้นสูงในการศึกษาศิลปะ ฐานข้อมูลที่กว้างขวางของเราคือจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นการสำรวจทางเลือกของพวกเขาทั้งทางภูมิศาสตร์และด้านการศึกษา การค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มนำ