Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 853 ปริญญาตรี ใน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2024

853 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2024

ภาพรวม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและการคำนวณกับระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์มีสาขาวิชาย่อยหลายสาขา ซึ่งรวมถึงกราฟิกคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรมภาษา, ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักเรียนจะเข้าใจคุณสมบัตของโปรแกรมสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์และใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างหรือปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสำหรับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจรวมถึงการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, ปัญญาประดิษฐ์, การเขียนโปรแกรมแบบเรียลไทม์, กราฟิกคอมพิวเตอร์, การสร้างแบบจำลองระบบและการจำลอง นี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่าง ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมแก่นักเรียนเพื่อการทำงานในอุตสาหกรรมในฐานะนักวิจัย, นักทฤษฎีหรือนักประดิษฐ์ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานในมหาวิทยาลัย, งานโครงการต่างๆ ในภาคเอกชน
เช่น ระบบเสมือนจริงและหุ่นยนต์, หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เครื่องมือการเขียนโปรแกรมหรือเกมคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสนใจมุ่งเน้นทางคณิตศาสตร์และมีความสนใจในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่เหมาะสำหรับคุณ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้และเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง!

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (853)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง