BACHELORSTUDIES

หน้า 2 จาก 7, <small>Look here for a Bachelors degree in กรุงมาดริด</small>

ปริญญาบัณฑิต 16-30 (จาก 98). Bachelor กรุงมาดริด. Take your Bachelor in กรุงมาดริด. Get all Bachelors degree information, save time and contact the universities directly!

ผลลัพธ์ Filter

BBA ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในบาร์เซโลนา

GBSB Global Business School
BBA
ต.ค. 2020
<
เต็มเวลา
<
3&nbsp;-&nbsp;4 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

GBSB Global Business School เป็นหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในยุโรปเสนอหลักสูตรพิเศษสำหรับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (BBA) ในบาร์เซโลนาประเทศสเปนโดยเน้นการประชาสั ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศ (มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล)

Geneva Business School
ปริญญาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
21 ธ.ค. 2020
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดดิจิตอลจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งของกลยุทธ์ใหม่และหลากหลายเครื่องมือการตลาดที่ก้าวหน้าและการสื่อสารที ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศ (มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ประกอบการ)

Geneva Business School
ปริญญาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
21 ธ.ค. 2020
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้ประกอบการในอนาคตเรามอบเครื่องมือที่จำเป็นเครือข่ายและความรู้เพื่อเริ่มต้นและจัดการธุรกิจของตนเอง นักเรียนจะได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการประเมินโอก ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศ (มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินระหว่างประเทศ)

Geneva Business School
ปริญญาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
21 ธ.ค. 2020
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินระหว่างประเทศได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นอาชีพในหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยว ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศ (มีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

Geneva Business School
ปริญญาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
3 ภาคเรียน
21 ธ.ค. 2020
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จในองค์กรระหว่างประเทศด้วยการทำความเข้าใจปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเมื ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศ (มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการกีฬา)

Geneva Business School
ปริญญาบัณฑิต
ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
21 ธ.ค. 2020
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการกีฬาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีองค์กรและเครื่องมือการสื่อสารในการจัดการกิจกรรมกีฬาทีมสหพันธ์และสโมสรกีฬ ...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการโรงแรมนานาชาติ

Vatel Madrid International Business School Hotel & Tourism management
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
3 ปี
สเปน
บริเวณมหาวิทยาลัย

โปรแกรมการจัดการโรงแรมนานาชาติมุ่งเป้าไปที่ผู้สมัครที่ได้ผ่านการประสบความสำเร็จในการศึกษาโรงเรียนมัธยม ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการ

The Ostelea - School of Tourism and Hospitality International
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
สเปน
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

จุดประสงค์หลักของการศึกษาระดับปริญญาตรีคือเพื่อให้มืออาชีพที่ทำงานในแผนกที่ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จในการจัดการ บริษัท และธุรกิจที่มุ่งเน้นการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ย ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบกราฟิก

IED – Istituto Europeo di Design Madrid
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
Spanish (Spain)
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการในการออกแบบกราฟิกทำให้นักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยความรู้ทางด้านเทคนิคและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จส ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบภายใน

IED – Istituto Europeo di Design Madrid
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
Spanish (Spain)
บริเวณมหาวิทยาลัย

การออกแบบปริญญาตรีอย่างเป็นทางการในการออกแบบตกแต่งภายในทำให้นักเรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงในการออกแบบพื้นที่และกำหนดลักษณะการรับรู้ลักษณะทางกายภาพและการทำงานของสิ่งแวดล้อม ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

IED – Istituto Europeo di Design Madrid
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
4 ปี
Spanish (Spain)
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้นักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและโครงการที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์แ ...

อ่านเพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

Asturias Corporación Universitaria
ปริญญาบัณฑิต
ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
48 เดือน
สเปน
ออนไลน์

เตรียมพร้อมที่จะอยู่ในโลกของการค้าต่างประเทศและความสัมพันธ์ทางการค้าทั่วโลก การศึกษาในโครงการธุรกิจระหว่างประเทศของเราคุณจะได้รับวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิ ...

อ่านเพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรีวิชาชีพเศรษฐศาสตร์

Asturias Corporación Universitaria
ปริญญาบัณฑิต
ม.ค. 2021
<
เต็มเวลา
<
48 เดือน
สเปน
ออนไลน์

การฝึกอบรมของเราจะช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความสำเร็จอย่างมากมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่แตกต่างกันในระดับประเทศและ ...

อ่านเพิ่มเติม

วุฒิปวส

London School of Design and Marketing (PT)
ปริญญาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
30 เดือน
ชาวโปรตุเกส
สเปน
อังกฤษ
Portuguese (Brazil)
Portuguese (Portugal)
ออนไลน์

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง บริษัท ต่างๆจำเป็นต้องแยกแยะตัวเองและมีทรัพยากรมนุษย์ที่เฉพาะเจาะจง นี้เพิ่มความต้องการสำหรับมืออาชีพที่มีทักษะสูงที่มีทัก ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีการตลาด

London School of Design and Marketing (ES)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
30 เดือน
สเปน
อังกฤษ
ชาวโปรตุเกส
Portuguese (Brazil)
Portuguese (Portugal)
Spanish (Argentina)
Spanish (Bolivia)
Spanish (Chile)
Spanish (Colombia)
Spanish (Mexican)
Spanish (Spain)
ออนไลน์

ในยุคที่มีการแข่งขันสูงและมีการแข่งขันสูง บริษัท ต่างๆต้องสร้างความแตกต่างและแสวงหาทรัพยากรบุคคลเฉพาะ ต้องเพิ่มการค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูงด้วยความรู้ด้านการตลาดขั้นส ...

อ่านเพิ่มเติม