Keystone logo

17 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ศิลปะการแสดง ดนตรี เทคโนโลยีการดนตรี 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
  • ศิลปะการแสดง
  • ดนตรี
  • เทคโนโลยีการดนตรี
สาขาการศึกษา
  • ศิลปะการแสดง (17)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน ศิลปะการแสดง ดนตรี เทคโนโลยีการดนตรี

ผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการเป็นนักแสดงนักดนตรีผู้ผลิตและผู้บริหารอาจได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เทคโนโลยีเพลง นักเรียนในสาขานี้ได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมเสียงและประยุกต์ใช้โดยการผสมและควบคุมแทร็คดิบด้วยซอฟต์แวร์การผลิตเพลง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมอบโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนที่สามารถผ่านการเรียนการสอนที่จำเป็นในหลักสูตร โดยต้องใช้เวลาสามถึงเจ็ดปี ในการมุ่งเน้นในเนื้อหาที่เป็นหลักสำคัญของหลักสูตร