ค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีที่คุณต้องการ

หรือ

สถานที่ศึกษา

เรามีมหาวิทยาลัยมากกว่าพันแห่งจากทั่วโลกในฐานข้อมูลของเรา

ค้นหาสถานที่ศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรีเป็นปริญญาที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยทั่วทุกมุมโลก สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหนึ่งสาขาวิชาหรือหลายสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาระหว่าง 3 ถึง 5 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสายวิชาที่ได้จบการศึกษามา การได้รับวุฒิปริญญาตรีให้ประโยชน์ด้านอาชีพการงาน, ส่วนบุคคลและทางวิชาการมากมาย ปริญญาตรี นั้นมีจัดสอนอยู่หลายสาขาวิชา รวมทั้งศิลปะ, ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, กฏหมาย, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในแต่ล่ะสาขาของการศึกษา มีสาขาวิชาเฉพาะที่เป็นภาคปฏิบัติต่างๆ มากมายอยู่ในสาขาวิชาเหล่านี้ ความหลากหลายของหลักสูตรปริญญาตรีที่แตกต่างกัน สามารถทำให้คุณท้อใจได้ - อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นการค้นหาของคุณ จากปริญญาตรีที่เป็นที่นิยมตามรายการด้านล่างนี้.

สาขาวิชาที่เป็นที่นิยมที่สุด

หลักสูตรที่เพิ่มใหม่

News and Articles

Read about important educational news, career information, and student experiences.

มกราคม 19, 2023

For those looking for a study abroad experience in an up-and-coming locale, consider Hungary. This country is growing exponentially in popularity with students. In the past years, the amount of international students studying in Hungary has more than tripled. Students are flocking to the country for top-notch education that is often more affordable than those in their home country. According to Daily News Hungary, Hungarian universities not only have cheaper tuition fees but also cheaper living than many other nations offering similar, quality education, which is especially important for students. Here are seven reasons why you should consider studying in Hungary.

Read more  $arrow_forward

$circle $radio_button_unchecked $circle $radio_button_unchecked $circle $radio_button_unchecked