BACHELORSTUDIES

Look here for a Bachelors degree in สถานีวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยได้รับการรับรองและมหาวิทยาลัยสามารถที่สำคัญก้าวหินที่มีต่อความสำเร็จในอาชีพชนิดที่พบบ่อยที่สุดของโปรแกรมคือระดับปริญญาตรีปริญญาตรี 's ได้รับรางวัลมักจะหลังจากสี่ปีของการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีให้ส่วนใหญ่โดยภาครัฐมีการควบคุมและการระดมทุนที่มาจากสามระดับท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางในการสั่งซื้อที่ความต้องการที่พบในการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาจะรวมถึงการเขียนเรียงความการรับสมัครของคุณ (หรือที่เรียกเป็นคำสั่งของวัตถุประสงค์หรือบันทึกย่อ), สำเนาบันทึกข้อเสนอแนะ / ตัวอักษรอ้างอิงการทดสอบภาษา

คอลเลจสเตชันเป็นเมืองที่มีอยู่ขอบคุณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม มันมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการศึกษามากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Bachelor สถานีวิทยาลัย. Take your Bachelor in สถานีวิทยาลัย. Get all Bachelors degree information, save time and contact the universities directly!

ผลลัพธ์ Filter

วิทยาศาสตรบัณฑิตในสาธารณสุข

Texas A&M University School of Public Health
ปริญญาบัณฑิต
อังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (BSPH) ตั้งอยู่บนปรัชญาของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัวและชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาจากโคร ...

อ่านเพิ่มเติม