มหาวิทยาลัยใน

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ เราจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ล่ะประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาท้องถิ่นในระดับสูงขึ้น, ค่าเล่าเรียน, ภาคการศึกษา, ความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ, วีซ่านักเรียนและค่าครองชีพ

ความเป็นไปได้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วโลก

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมีความต้องการสูงขึ้นสำหรับการสมัครเข้าทำงาน เช่นหลายประเทศทั่วโลกพัฒนาจากประเทศเศรษฐกิจฐานอุตสหกรรม เป็นประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ ปริญญาตรีนั้นมีจัดสอนเกือบทุกสาขาวิชา รวมถึงอีกหลายวิชาที่ไม่มี จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรีเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในอาชีพที่ต้องการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เช่นการให้คำปรึกษา หรือสำหรับนักเรียนที่สนใจในการหาอาชีพการงานที่ดี จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีมากมายทั่วโลกให้เลือกเรียน ทุกคนสามารถที่จะหาสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสำหรับการศึกษาปริญญาตรี

มีหลากหลายประเภทของวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั่วโลก แม้ว่าบางสถาบันการศึกษานั้นมีเปิดสอนทั้งปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก แต่บางสถาบันก็มุ่งเน้นที่หลักสูตรปริญญาตรี นักเรียนควรเลือกประเภทของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการที่สุด มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะมีให้เลือกศึกษาอย่างหลากหลาย แต่วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาจมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนเฉพาะเจาะจงกว่า หรือมีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามในแต่ล่ะประเทศ ก็มีรายละเอียดต่างๆ กันไปตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปดังนี้ :

 • มหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งมอบวุฒิการศึกษาทุกระดับในหลายสาขาวิชาที่เปิดสอน
 • โรงเรียนธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ เช่น การเงิน, บัญชีและการตลาด
 • สถาบันทางเทคนิค ที่มุ่งเน้นวุฒิการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • สถาบันศิลปะ ซึ่งมุ่งเน้นวุฒิการศึกษาและอาชีพ ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ เช่น การถ่ายภาพ, การวาดภาพและโรงละคร
 • สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนเพื่ออาชีพครู นั้นมุ่งเน้นวุฒิการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นักเรียนที่สนใจศีกษาต่อปริญญาตรี อาจต้องการศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสนใจในสาขาวิชาเฉพาะใดเป็นพิเศษ เช่น ด้านภาษา หรือการศึกษาเฉพาะภูมิภาค หลังจากจบระดับมัธยมศึกษา จำนวนนักศึกษามีเพิ่มขึ้นในทุกระดับของการศึกษา มีนักศึกษาเกือบสี่ล้านคนในแต่ล่ะปีที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ตามที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สถาบันสถิติ (UIS)กล่าวว่า มีแปดประเทศที่มีนักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศมากกว่าในประเทศตนเอง รวมทั้งเบอร์มิวดา, ลิกเตนสไตน์และลักเซมเบิร์ก มากกว่าหนึ่งในสี่ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ นั้นมาจากเอเชียตะวันออกและประเทศฝั่งแปซิฟิก และประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์จากทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป ประมาณร้อยละ 30 ของนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในทั้งสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร ตามด้วยออสเตรเลีย (ร้อยละ 8), ฝรั่งเศส (ร้อยละ 7) และเยอรมนี (ร้อยละ 6)

นักศึกษาอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในต่างประเทศด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ :

 • สามารถเลือกจากหลากหลายหลักสูตรที่มีในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาสิ่งที่สนใจและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมที่สุด
 • ความสามารถในการเรียนภาษาใหม่และได้รับปริญญาที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่พูดภาษานั้น ตัวอย่างเช่น หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจีนและเกี่ยวกับประเทศจีน ก็ควรจะเป็นประเทศจีน!
 • การศึกษาในวัฒนธรรมที่แตกต่าง นักศึกษาที่มีความสนใจในอาชีพในการให้บริการต่างประเทศ หรือธุรกิจระหว่างประเทศจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการได้เข้าไปอยู่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง นักเรียนที่กำลังศึกษาในต่างประเทศยังจะมีโอกาสได้พบ ได้รู้จักเพื่อนต่างชาติและมีการติดต่อกันไปตลอดชีวิต
 • เพิ่มทักษะการใช้ภาษา ถ้าประเทศเดินทางไปนั้นใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาของผู้เรียน

นักเรียนวางที่แผนเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนที่สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ :

 • ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เรียนฟรีหรือค่าเรียนราคาถูก อาจชดเชยด้วยค่าครองชีพที่สูงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม มีทุนการศึกษาจำนวนมาก ที่พร้อมสนับสนุนทั้งในประเทศของนักศึกษาและประเทศที่ต้องการไปเรียนต่อ ทุนการศึกษาเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าเล่าเรียน
 • ทักษะทางภาษาที่จำเป็น ส่วนใหญ่ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีการสอนในภาษาหลักของประเทศที่นักเรียนเข้ารับการศึกษา นักเรียนที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องภาษา อาจจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งปีหรือมากกว่าเพื่อศึกษา ในกรณีที่เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไป เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน หรือภาษาฝรั่งเศส นักเรียนสามารถเรียนภาษาและฝึกฝนได้ในประเทศของตัวเอง แต่ภาษาที่ไม่ได้ใช้กันทั่วไป เช่น เซอร์เบีย จะดีกว่าถ้าได้เรียนภาษายังประเทศเจ้าภาษา สำหรับภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลาย นักเรียนจำนวนมากจะพบว่า การเรียนภาษาที่ดีที่สุดคืออยู่ในสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้นๆ
 • ประเภทของการศึกษาที่เปิดสอน เช่น เรียนเต็มเวลาหรือนอกเวลา นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ต้องการเรียนแบบเต็มเวลา อย่างไรก็ตาม นักศึกษาบางคนที่มีงานทำอยู่แล้วในต่างประเทศ อาจสามารถเรียนปริญญาตรีแบบนอกเวลาได้ เนื่องจากการมาอยู่ต่างประเทศนั้นเพื่อทำงาน ไม่ใช่มาเรียน
 • ผลกระทบต่อนักเรียนที่มีครอบครัว สมาชิกในครอบครัวอาจต้องการให้ฝึกทักษะภาษาและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการทำงานอาจได้รับผลกระทบ

ลองตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรีและมหาวิทยาลัยจากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณรู้สิ่งที่กำลังต้องการคืออะไร คลิกเลือกประเทศหรือหลักสูตรที่สนใจ หากคุณยังคงลังเลใจ ลองใช้เวลาอ่านเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีที่แตกต่างกันทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ