Ranaco Education & Training Institute

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

RETI เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่ให้การศึกษาและการฝึกอบรมรวมโปรแกรมประกาศนียบัตรกับการเลือกใบรับรองความปลอดภัยในอุตสาหกรรมต่างๆ

ใบรับรองความปลอดภัยอุตสาหกรรมได้รับการรับรองโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศกรมความปลอดภัยในการทำงาน

ในบริเวณมหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ 7.1 เอเคอร์ Ranaco ได้ก่อตั้ง Ranaco Education

ที่ RETI เราตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมต่างๆต้องการจ้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะอ่อนนุ่มและทักษะด้านความปลอดภัยในเชิงรุก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการฝึกอบรมพนักงานของตนเอง

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ RETI จะ เชื่อมโยงและเชื่อมโยงโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมเข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมเครือข่ายภายในและภายนอกของเรา

ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 19 โรงงานปิโตรเคมี 5 พอร์ตหลักและอาคารผู้โดยสาร 1500 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางและกว่า 100 แห่งนอกชายฝั่ง RETI เป็นศูนย์กลางของการริเริ่มด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนี้

ค่าที่ใช้ร่วมกัน

โฟกัสอุตสาหกรรม

เราเชื่อว่าการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม

เราเชื่อมั่นในการใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์โดยรวมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผ่านการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นเราจะสร้างความแข็งแกร่งของเราเพื่อตระหนักถึงศักยภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันของเรา

การสื่อสาร

เราเชื่อว่าการสื่อสารแบบเปิดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นและประเทศที่เราให้บริการ จากนั้นเราสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมความปรารถนาของประชาชนและผู้ถือหุ้นของเราได้

นวัตกรรม

เราเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ของคนเราและความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ในการปรับปรุง เราจะแสวงหาหนทางใหม่ในการสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนของเรา

สถานที่

Kijal

Address
Kawasan Perindustrian Jakar II,
Kemaman, Terengganu

24000 Kijal, ตรังกานู, ประเทศมาเลเซีย

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ