© EHL

EHL Hospitality Business School

สถานที่

เมืองโลซานน์

Address
EHL Hospitality Business School
Route de Cojonnex 18

เมืองโลซานน์, โว, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สิงคโปร์

Address
EHL Campus (Singapore)
3 Lady Hill Road

สิงคโปร์, สิงคโปร์

Passugg

Address
EHL Campus Passugg
7062 Passugg, Grisons, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

แกลเลอรี

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ