Buckinghamshire New University

สถานที่

ไฮคัมบ์สูง

Buckinghamshire New University

Address
Queen Alexandra Road
HP11 2JZ ไฮคัมบ์สูง, อังกฤษ, ประเทศอังกฤษ

ดิ่งลง

Address
106 Oxford Road
UB8 1NA ดิ่งลง, อังกฤษ, ประเทศอังกฤษ

Aylesbury

Address
59 Walton Street
HP21 7QG Aylesbury, อังกฤษ, ประเทศอังกฤษ

แกลเลอรี

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ