3iS International Institute of Image & Sound

สถานที่

ปารีส

Address
3iS Paris
4 rue Blaise Pascal
78990 Élancourt
+33 1 85 53 30 43

ปารีส, Île-de-France, ฝรั่งเศส

แกลเลอรี

โปรแกรม

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ