University of Manitoba

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ภารกิจวิสัยทัศน์และค่านิยมของเรา

MISSION

เพื่อสร้างรักษารักษาติดต่อสื่อสารและใช้ความรู้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของชนเผ่าแมนิโทบาแคนาดาและทั่วโลก

วิสัยทัศน์

เพื่อก้าวไปสู่สถานศึกษาชั้นนำของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการวิจัยและทุนการศึกษารวมถึงการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยความรู้และมุมมองที่เป็นแบบฉบับของชนเผ่าพื้นเมือง

VA LUES

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราเราจำเป็นต้องมีพันธะสัญญาต่อชุดความคิดร่วมกัน University of Manitoba คุณค่า: เสรีภาพทางวิชาการความรับผิดชอบความมีคุณธรรมความเท่าเทียมและการรวมเข้าด้วยกันความเป็นเลิศนวัตกรรมความซื่อสัตย์สุจริตความเคารพและความยั่งยืน

สถานที่

วินนิเพก

University of Manitoba

Address
208 Administration Building
MB R3T 2N2

วินนิเพก, แมนิโทบา, แคนาดา
เว็บไซต์
โทรศัพท์
+1 800-432-1960

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ