Inscape Education Group

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Inscape เชื่อมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมโฆษณาจะมีความหลากหลาย

เรามีวัฒนธรรมสถาบันที่โดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Inscape และนักเรียนของ Inscape วัฒนธรรมของเราสร้างขึ้นจากระบบคุณค่าที่ส่งเสริมคุณภาพความถูกต้องและความสัมพันธ์ เราพยายามทำให้สิ่งนี้สะท้อนความรู้สึกในทุกๆด้านของสถาบันการศึกษาของเรา

ในฐานะองค์กรเราส่งเสริมการรวมข้อมูลและการเข้าถึงการเรียนรู้ที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนทุกๆ 20 คนที่ลงทะเบียนเรียนกับเราเราสามารถมอบทุนการศึกษาบางส่วนหรือเต็มจำนวนเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่สมควรได้รับซึ่งจะไม่มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติในอาชีพที่เลือก

เรานำวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อัตราส่วนของวิทยากร / นักเรียนต่ำเพื่อให้ความสนใจเป็นรายบุคคลนอกเหนือจากความต้องการทางวิชาการของนักเรียนของเรา เราเข้าใจถึงพลวัตของวัฒนธรรมชั้นเล็ก ๆ และเพิ่มผลผลิตของนักเรียนภายในสภาพแวดล้อมนี้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาคาดว่าจะมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระในที่สุด

เราใส่แนวทางการเรียนการสอนที่ยึดตามหลักการของการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วมกัน (WIL) ผู้สำเร็จการศึกษาที่ออกจากเรามีความมั่นใจในการเข้าสู่โลกธุรกิจ เราใช้แนวทางธุรกิจในหลักสูตรและห้องเรียนของเราเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในด้านโอกาสและความท้าทายที่คาดหวังในโลกแห่งการทำงาน

การเรียนรู้ต่อเนื่อง

การเข้าถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ในลำดับความสำคัญสูงของเราและเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนมากกว่าสองในสามที่เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของเราจะได้รับการยอมรับในคุณสมบัติที่ Inscape หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองและจดทะเบียน

ได้รับการรับรอง

Inscape รับการจดทะเบียนกับกรมอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (DHET) ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับสูงของเอกชน ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรระดับสูงของเราได้รับการรับรองโดยสภาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE) และได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองคุณสมบัติของแอฟริกาใต้ (South African Qualifications Authority หรือ SAQA) แห่งชาติเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)

สถานที่

เคปทาวน์

Inscape Education Group

Address
Cape Town Campus 408 The Armoury, Buchanan Square, 160 Sir Lowry Road, Woodstock
เคปทาวน์, แหลมตะวันตก, แอฟริกาใต้
เว็บไซต์
โทรศัพท์
+27 11 327 2002

เดอร์บัน

Address
Durban Campus 106 Montpelier Road (access via 8th avenue off Florida Road) Morningside
เดอร์บัน, KwaZulu-Natal, แอฟริกาใต้

Midrand

Address
Midrand Campus 353 Alexandra Road Halfway Gardens
Midrand, กัวเต็ง, แอฟริกาใต้

พริทอเรี

Address
Pretoria Campus 193 Corobay Avenue Waterkloof Glen
พริทอเรี, กัวเต็ง, แอฟริกาใต้

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ