อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Keuka College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2433 และตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบ Keuka ในรัฐ Finger Lakes ของรัฐนิวยอร์ก Keuka College เป็น Keuka College เอกชนที่มีระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยที่อยู่อาศัยซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยและผ่านหลักสูตรเร่งรัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และหลักสูตรนานาชาติในประเทศจีนและเวียดนาม โดยไม่คำนึงถึงระดับหรือตำแหน่ง Keuka College จบการศึกษาประสบการณ์ที่สำคัญในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างและบัณฑิตศึกษา และนั่นเป็นเพราะประสบการณ์การเรียนรู้มานานนับเป็นรากฐานที่สำคัญของประสบการณ์ของ Keuka College แหล่งข้อมูลระดับชาติหลายแห่งได้ยกย่องประสบการณ์ของ Keuka College รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ (US News)

ค่านิยมของเรา

ความซื่อสัตย์ ที่ Keuka College ประพฤติตามหลักจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์หมายถึงความซื่อสัตย์การรักษาสัญญาและเคารพทรัพย์สินและผลประโยชน์ของผู้อื่น ความเป็นส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพของเราจะแนะนำการกระทำของชุมชนวิทยาลัยของเราสนับสนุนการพัฒนาตัวละครสุขภาพและจิตวิญญาณของนักเรียนของเราและทำให้เราเป็นประชาสังคมมากขึ้น Keuka College พัฒนาความซื่อสัตย์และพฤติกรรมทางจริยธรรมในนักเรียนโดยใช้หลักสูตรและโดยการสร้างแบบจำลองที่สอดคล้องกับพฤติกรรมซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาโดยคณาจารย์บุคลากรการบริหารและศิษย์เก่า • ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ Keuka College ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจการศึกษาของวิทยาลัยและความคาดหวังสูงจะกำหนดไว้สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์เหมือนกัน เราให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทุนการศึกษาการใช้แนวทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลทั้งปวงและเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณและความรักในการเรียนรู้ ความเป็นเลิศด้านวิชาการไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสามารถทางปัญญาของนักศึกษาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเข้มงวดของกระบวนการสอน / การเรียนรู้ •ความ เป็นศูนย์กลางของนักเรียน ที่ Keuka College เราให้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมที่ส่งเสริมการเติบโตทางปัญญาและส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนครูอาจารย์และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในแบบที่เชื่อมต่อกระบวนการเรียนรู้กับโลกภายนอกวิทยาลัย นักศึกษาหลักสูตร Keuka College ขยายความสามารถและมุมมองในด้านอาชีพความรับผิดชอบส่วนบุคคลสุขภาพและการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยผ่านโครงการด้านการศึกษาการร่วมมือกันและประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ • ความหลากหลาย ที่ Keuka College เรารับทราบเคารพและเฉลิมฉลองความแตกต่างของเรา ชุมชนของเราประกอบด้วยตัวตนจำนวนมากซึ่งแต่ละมุมมองที่มีคุณค่า เราสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่รวมไว้ซึ่งเราตั้งใจทำงานเพื่อทำความเข้าใจเคารพและเห็นคุณค่าในความหลากหลาย ในการทำเช่นนั้นเราจะก้าวข้ามความอดทนต่อความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน • มุมมองทั่วโลก ที่ Keuka College การมีมุมมองทั่วโลกหมายถึงการที่มีใจกว้างในการทำงานกับคนที่มีภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเรียนรู้จากพวกเขาและจากพวกเรา เพื่อเตรียมนักเรียนในโลกของศตวรรษที่ 21 เราให้โอกาสพวกเขาในการเรียนรู้และโต้ตอบกับวัฒนธรรมชนชาติและมุมมองอื่น ๆ การเปิดรับนักศึกษาเกิดขึ้นได้หลายวิธีในห้องเรียนผ่านหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาในประเทศและระหว่างประเทศของเราและนอกห้องเรียนโดยมีโอกาสมากมายในการโต้ตอบกับผู้คนจากหลากหลายภูมิหลังและประสบการณ์ • พิทักษ์ ที่ Keuka College เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและสร้างมรดกของเราสำหรับคนรุ่นอนาคตและเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อวิทยาลัย การดูแลที่ใช้งานเป็นความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและสถาบันที่แสดงถึงการใช้และการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวังรอบคอบและระมัดระวังรวมถึงคนของเราการถือครองทางการเงินทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ทุน วิทยาลัยและเขตเลือกตั้งมีความจำเป็นทางศีลธรรมและทางการเงินในการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายและหลากหลายของเราในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพและยั่งยืน • พลเมือง ที่ Keuka College เราเชื่อว่าสัญชาติรวมถึงแง่มุมของการเป็นผู้นำบริการและความรับผิดชอบต่อสังคม สมาชิกทุกคนของชุมชน Keuka College พยายามเป็นผู้นำที่ดีและเป็นพลเมืองที่เป็นแบบอย่าง ผู้นำที่มีประสิทธิภาพและประชาชนแสดงลักษณะร่วมกันของภูมิปัญญาความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์ความฉลาดทางอารมณ์ความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้สร้างโมเดลเหล่านี้อย่างมีคุณภาพและให้คำปรึกษาในการพัฒนาของพวกเขาซึ่งแสดงถึงและส่งเสริมให้เกิดสัญชาติที่เป็นแบบอย่างในระดับประเทศและทั่วโลก

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

ปริญญาบัณฑิต

Keuka College

Keuka College’s art and design major is geared toward students interested in design, visual expression, and digital communication. While fostering creative development an ... [+]

Keuka College's art and design major is geared toward students interested in design, visual expression, and digital communication. And, according to the Wall Street Journal, a fine-arts degree may be a better choice than many think.

While fostering creative development and personal expression, the major provides the skills and experiences essential for success in the field of design and visual communication. In fact, the program’s enhanced emphasis on digital media and graphic design will open up cutting-edge opportunities for students as they transition to the workforce or advanced study.

Taking advantage of the College’s historical commitment to experiential learning and faculty members who bring relevant, real-world experience to the classroom, Keuka College’s program provides the “practical, career-centered advising and experiences” that a recent national report on education in the arts recommends. These include a first-year introduction to the principles and practices of building a professional portfolio; a stand-alone, upper-level seminar focused on “Art in the World;” and a series of concentrations within the major that provide a variety of career pathways.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

Those choosing this degree program will prepare, through study and hands-on experience for careers in biology, biochemistry, chiropractic, ecology, education, medical tec ... [+]

Situated on the fresh waters of Keuka Lake, surrounded by a rural setting, and only a short distance from nearby Rochester, Keuka College provides an ideal environment for students majoring in biology.

Those choosing this degree program will prepare, through study and hands-on experience for careers in biology, biochemistry, chiropractic, ecology, education, medical technology, medicine, microbiology, pharmacology, physical therapy, physiology, plant sciences, public health, zoology, or research.

What Will I Learn as a Biology Student?

Like all Keuka College students, you are required to complete a 140-hour Field Period. From downtown Penn Yan to North Dakota, students have completed field studies in locations worldwide that provide them with the real-life experience that gives them an edge entering the job market or graduate school. From veterinary offices and schools to hospitals and humane societies, students are offered multiple options through Field Period.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

The program provides you with the option to focus on the physical or biological science of the environment by training in the fundamentals of mathematics, physics, chemis ... [+]

Surrounded by a wealth of foliage and set on the fresh waters of Keuka Lake, Keuka College makes an ideal setting for environmental science majors to observe and interact with the environment around them.

What Will I Do as an Environmental Science Student?

The program provides you with the option to focus on the physical or biological science of the environment by training in the fundamentals of mathematics, physics, chemistry, biology, and earth science. There are also numerous opportunities for students to explore, conduct research, or get involved with nearby community groups such as the Keuka Lake Association and Cornell Cooperative Extension, which offer students a chance to interact in their chosen field off campus. On campus, the Center for Aquatic Research gives you the opportunity to conduct an independent study on the quality of the surrounding lake water.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

Students who choose the marketing program will get experience in a variety of areas that will prepare them for careers in public relations, marketing research, retail mar ... [+]

Available as a major, minor, or management degree concentration Gain real-world marketing experience through guaranteed, yearly internships and business-related extracurricular activities

Students who choose the marketing program will get experience in a variety of areas that will prepare them for careers in public relations, marketing research, retail marketing, professional sales, or general marketing management. In addition to classes that explore multiple marketing-related paths, students are required to complete a 140-hour internship each year.

These Field Periods, a cornerstone of the Keuka College experience, provide the practical experience that gives Keuka College students the edge when entering the job market or moving on to graduate school. When students graduate, they’ll have the real-world skills to navigate challenges in selling and interpersonal relations.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

Students majoring in organizational communication will be immersed in the culture, history and visual elements of the English language. Keuka College also offers a minor ... [+]

Students majoring in organizational communication will be immersed in the culture, history and visual elements of the English language.

The addition of a firm background in business gives students the edge they need when entering a job market where communication is key.

Courses in public speaking, media writing, public relations, human resources management, and desktop publishing are just a sample of the versatility that comes with this degree, preparing students for an array of career options in fields such as public relations, journalism, and social work. In addition, students have gone on to become lobbyists, research analysts, and audio-visual technicians. Students are schooled in the history and background of literature and English, while given a foundation in marketing and management. In line with Keuka College's hands-on learning mission, students are given the chance to lead and design class presentations in a unique, interactive experience.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

The program in political science and history explores the heritage of Western civilization as it relates to modern government, the interactions between Western and non-We ... [+]

The program in political science and history explores the heritage of Western civilization as it relates to modern government, the interactions between Western and non-Western values, and politics in a rapidly changing and interdependent global environment. A degree in political science and history will prepare you for graduate study or law school, as well as employment in areas of social science specialization – such as political and historical research, public relations, interest-group and political party activity – or other related employment opportunities.

You are also given analytical tools and extensive knowledge in four sub-fields of the major: Europe and the world, American society and government, foreign affairs and international relations, and public policy and administration... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

Through theory and a hands-on experience, the psychology program at Keuka College readies you for a variety of career opportunities that include family service, psychiatr ... [+]

Through theory and a hands-on experience, the psychology program at Keuka College readies you for a variety of career opportunities that include family service, psychiatry, psychology, child protection, or school guidance counselor. As a student, you are given the opportunity to choose your own course of study by choosing one of four concentrations in child and family studies, developmental disabilities, forensic psychology, or mental health.

You are also given the opportunity to practice psychology in a real-world setting as a freshman,thanks to a 140-hour Field Period internship that must be completed every school year. You will be able to interact in an environment that speaks to your area of study, including police departments, health facilities, schools, and more.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

The sociology program stresses both traditional liberal arts and career education through a general sociology major, a sociology major with a concentration in criminology ... [+]

The sociology program stresses both traditional liberal arts and career education through a general sociology major, a sociology major with a concentration in criminology, and a sociology minor. The program provides you with an understanding of social relationships through stability and change, as well as conflict and cooperation among persons, groups, organizations, and communities.

The major is designed to create independent thinkers with a clear understanding of real-life situations and the ability to apply knowledge to reducing and resolving social problems. Field Period placements are an important part of the sociology program. Career opportunities are available in virtually any vocation that involves working with people, including juvenile services, social planning and policymaking, personnel management, public and industrial relations, probation, law enforcement, community action, and social research.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ
Keuka College

Keuka College’s management program offers students an opportunity to prepare themselves to assume key roles in a wide range of business ventures. ... [+]

Keuka College’s management program offers students an opportunity to prepare themselves to assume key roles in a wide range of business ventures.

Program Highlights:

Available as a major or minor Offers students six different concentrations from which to choose Guaranteed internship each year of study Seamless transition into one of our business graduate programs Numerous 4+1 MBA partnerships

Keuka College’s business management program provides a unique learning experience by blending a cutting-edge curriculum with a historical commitment to community service.

Keuka College graduates possess the knowledge, skills, and experience to flourish in today’s global business environment along with a strong desire to make a difference in the lives of others.... [-]

สหรัฐอเมริกา Keuka Park
กันยายน 2019
อังกฤษ
เต็มเวลา
บริเวณมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

Keuka College - Learning Leadership: a lesson on the ropes course new

Keuka College - Believe in What We Can Do Together, Keith

Keuka College - The Art of Chemistry

Keuka College - Believe in What We Can Do Together, Dana

Keuka College - Emily's Field Period with the Rochester Knighthawks

Keuka College - Zip's Day