Search here for top law schools and universities for law degrees!

ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เป็นความสำเร็จทางการศึกษาที่บุคคลจำนวนมากหวังว่าจะประสบความสำเร็จ โดยได้รับการศึกษาระดับปริญญานี้ผู้สำเ… อ่านเพิ่มเติม

ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เป็นความสำเร็จทางการศึกษาที่บุคคลจำนวนมากหวังว่าจะประสบความสำเร็จ โดยได้รับการศึกษาระดับปริญญานี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความหมายให้กับนายจ้างและรายชื่อมืออาชีพอื่น ๆ ที่พวกเขามีความพร้อมและสามารถที่จะใช้ในความรับผิดชอบและความโหดร้ายของการทำงาน

ปริญญาตรีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร? หลักสูตรปริญญานี้ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนในการนี้มักจะสี่ปีหลักสูตรโปรแกรมใช้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการบริหารจัดการกำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสารการพูดซึ่งสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งและพนักงานรถไฟความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของพวกเขาได้รับการแต่งตั้ง

มีทักษะที่ดีขึ้นของพวกเขาในการสื่อสารองค์กรและแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักจะขออย่างหลังโดยนายจ้างเมื่อสำเร็จการศึกษาทักษะการปรับปรุงเหล่านี้อาจนำไปสู่อาชีพที่มีค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นและความรับผิดชอบมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายของรายได้ปริญญาตรีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถแตกต่างกันและอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เพื่อให้เข้าใจถึงภาระผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญานักเรียนควรพูดคุยโดยตรงกับโรงเรียนศักยภาพของพวกเขา

บุคคลผู้ที่ได้รับปริญญาตรีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักจะเตรียมความพร้อมในการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมเมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนอาจทำงานในโลกธุรกิจที่มีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างงานการฝึกอบรมผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถทำงานในสาขาต่าง ๆ เช่นรัฐบาล, การผลิต, การให้คำปรึกษาหรือภาคการเงินที่ประกอบอาชีพศักยภาพของพวกเขาอาจรวมถึงผู้อำนวยการของบุคลากรสัมภาษณ์พนักงานสามารถจัดการหรือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม

นักศึกษาที่กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานและครอบครัวอาจจะรู้สึกว่ามีห้องพักในชีวิตวุ่นวายของพวกเขาสำหรับโรงเรียนไม่มีแต่เลือกที่ยืดหยุ่นเช่นออนไลน์และนอกเวลาการศึกษาทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อให้พอดีกับโรงเรียนเป็นชีวิตที่วุ่นวาย ในการเริ่มต้นค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงสำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่นำไปสู่

อ่านบทย่อ
ตัวเลือกอื่นๆ ภายในแขนงวิชานี้: 
Al Akhawayn University (in Ifrane)
Ifran, Morocco

โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับมืออาชีพที่สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของมนุษย์และปรับปรุงประสิทธิภาพของมนุษย์ในองค์กร นวัตกรรมเ ... อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับมืออาชีพที่สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญของมนุษย์และปรับปรุงประสิทธิภาพของมนุษย์ในองค์กร นวัตกรรมเทคโนโลยี, โลกาภิวัตน์, การปรับโครงสร้างองค์กร, การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและแรงกดดันสำหรับต้นทุนที่ลดลงและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD เพิ่มขึ้น อ่านบทย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
01 August 2020
เต็มเวลา
นอกเวลา
3 ปี
อังกฤษ
Campus
 
Dar Al-Hekma University
Jeddah, Saudi Arabia

โปรแกรมการจัดการทุนมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานพื้นฐานในการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการและการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในกา ... อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมการจัดการทุนมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานพื้นฐานในการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการและการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพในสาขานี้ หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรในการจัดการความสามารถการจัดการการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมและการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ อ่านบทย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
กันยายน 2020
เต็มเวลา
4 ปี
29 August 2020
อังกฤษ
Campus
 
University of Asia and the Pacific
Pasig, Philippines

โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ของ UA

โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ของ UA อ่านบทย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
01 August 2020
เต็มเวลา
อังกฤษ
Campus