BACHELORSTUDIESTHAI.COM

Search here for top law schools and universities for law degrees!

สถาบันการศึกษาทั่วโลกเสนอ BSc หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่นิยม มีประโยชน์ในการเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการทำงานหรือสำหรับศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูง โดยเฉลี่ยแล้ว BSc จะใช้เวลาศึกษาประมาณสามถึงห้าปี

สหรัฐอาหรับเอมิบางครั้งเรียกว่าเพียงแค่มิเรตส์หรือยูเออีเป็นประเทศอาหรับในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับในอ่าวเปอร์เซียที่มีพรมแดนติดประเทศโอมานไปทางทิศตะวันออกและซาอุดีอาระเบียไปทางทิศใต้เช่นเดียวกับการใช้งานร่วมกันพรมแดนทะเลกับกาตาร์ และอิหร่าน

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Filter

ปริญญาตรีสาขาการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

Rochester Institute of Technology (RIT) Dubai
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา 4 ปี ขอรายละเอียด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Dubai

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการรักษาความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจผู้คนและกระบวนการต่างๆที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล นอกเหนือจากการมีความรู้ที่ล้ำสมัยในการเก็บข้อมูลสารสนเทศแล้วนักเรียนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ นักเรียนยังเข้าใจความต้องการด้านนิติเวชที่จำเป็นในการพิสูจน์การโจมตีที่เกิดขึ้นระบุต้นกำเนิดประเมินขอบเขตของความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลและกลยุทธ์การออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถกู้คืนได้