Keystone logo

27 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน สื่อดิจิทัล 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • สื่อ
  • สื่อดิจิทัล
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (27)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน สื่อดิจิทัล

ต่อไปนี้การรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านักศึกษาอาจเลือกที่จะไล่ตามปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับนี้มักจะมุ่งเน้นไปที่หนึ่งที่มีการศึกษาและมักจะให้การศึกษาอย่างละเอียดสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังอาจทำหน้าที่เป็นหินก้าวขึ้นโปรแกรมระดับสูง

BSc ในสื่อดิจิตอลคืออะไร? ในขณะที่ในประเภทของโปรแกรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของสื่อดิจิตอล ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ, เทคโนโลยีใหม่, การสร้างและการกระจายของสื่อและกฎหมายสื่อดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษายังต้องแสดงให้เห็นความสามารถในการเสียงภาพยนตร์วิดีโอหรือการผลิตข่าว ที่จะจบการศึกษานักเรียนอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการฝึกงานมืออาชีพและ Practica โปรแกรมสามารถมีอายุการใช้ 2-5 ปีที่ผ่านมา

นักเรียนที่จบประเภทของโปรแกรมมักจะมาอยู่กับพูดและการเขียนทักษะการสื่อสารที่ทันสมัย​​นี้นอกจากนี้ยังอาจมีการเพิ่มความสามารถในการวิจัยและความรู้ที่มากขึ้นของวิธีการทำงานของสื่อดิจิตอล

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาตรี 's ในสื่อดิจิตอลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยไปเรียนที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังอาจขึ้นอยู่อย่างมากในประเทศที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่นักเรียนควรจะตระหนักถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการศึกษารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการครองชีพและหนังสือและอุปกรณ์

ตัวเลือกอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของโปรแกรมเหล่านี้มีความหลากหลายและอาจขึ้นอยู่กับความสำคัญที่ถูกเลือกโดยนักเรียน หลายคนสร้างอาชีพที่คุ้มค่าในการผลิตการจัดการและการข่าวในหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์โทรทัศน์วิทยุและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติบุคลิกวิทยุกรรมการ บริษัท ผลิตผู้ผลิตและผู้ผลิตร่วมและเจ้าของสถ​​านีวิทยุ คนอื่นอาจจะเลือกที่จะเป็นนักข่าวกรรมการหรือบรรณาธิการข่าวเบรก

การสร้างโอกาสในการที่จะก้าวไปศึกษาของคุณและส่งเสริมการประกอบอาชีพของคุณไม่เคยขอบคุณง่ายต่อการหลักสูตรปริญญาออนไลน์ โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยที่ตนเลือกโดยไม่ให้เกิดความเครียดในการเคลื่อนย้ายและการหางานใหม่ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงที่สำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในรูปแบบที่นำไปสู่