Keystone logo

6 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมความปลอดภัย
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ โปรแกรม ใน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นักเรียนที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงอาจต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ A BSC คือระดับปริญญาตรีซึ่งหมายถึงจะได้รับก่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แม้ว่านักศึกษาหลายคนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในระยะเวลาสี่ปีความยาวของการศึกษาจะอยู่ที่ใดก็ได้ตั้งแต่สามถึงห้าปีขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการศึกษาระดับปริญญาและกำหนดเวลาของแต่ละบุคคล

BSc คืออะไรในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย? เป็นหลักสูตรระดับปริญญาที่เน้นการระบุและป้องกันปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน นักศึกษาอาจจบหลักสูตรด้านพิษวิทยากฎหมายที่ทำงานและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเรียนการสอนยังมุ่งเน้นไปที่อันตรายที่พบได้ในสถานที่ทำงานที่แตกต่างกันและอาจฝึกให้นักเรียนได้รับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วการสำเร็จการศึกษาในระดับนี้อาจทำให้นักเรียนได้รับการรับรองจากรัฐบาลที่จำเป็น

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและสุขภาพโดยทั่วไปจะแสดงความรู้ด้านเทคนิคทักษะในการแก้ปัญหาที่โดดเด่นและใส่ใจในรายละเอียด ทักษะเหล่านี้มีมูลค่าสูงทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับมืออาชีพ

ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนและตามโปรแกรม นักเรียนที่สนใจควรศึกษาวิจัยโรงเรียนที่มีศักยภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา

ผู้สำเร็จการศึกษากับ BSc ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาจพบว่าการทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือช่างเทคนิค งานเหล่านี้อาจเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นการผลิตสารเคมีการดูแลสุขภาพหรือการทำเหมืองแร่ ผู้สำเร็จการศึกษาบางคนอาจทำงานเป็นนักสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์อุตสาหกรรม ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการทำงานในฐานะวิศวกรป้องกันอัคคีภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอ BSc ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจเป็นไปได้ที่จะจบหลักสูตรด้วยตนเองหรือออนไลน์ขึ้นอยู่กับสถานที่ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร