ค้นหาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่คุณต้องการ

หรือ

สถานที่ศึกษา

เรามีมหาวิทยาลัยมากกว่าพันแห่งจากทั่วโลกในฐานข้อมูลของเรา

ค้นหาสถานที่ศึกษา

หลักสูตร BSc

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์(หรือ BSc) เป็นปริญญาตรีที่มอบโดยมหาวิทยาลัยทั่วโลก สำหรับความเร็จของการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเข้าศึกษาในหลักสูตร BSc หมายถึงการลงทุนที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพ นอกจากความก้าวหน้าในอาชีพที่จะได้รับจากการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเพิ่มเติมความรู้ที่สำคัญต่อการศึกษาปริญญาโท ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ธุรกิจ, วิศวกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นสาขาทางวิชาการที่สำคัญของการศึกษาหลักสูตร BSc ความหลากหลายของหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถทำให้คุณท้อใจได้ - อย่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น! เริ่มต้นการค้นหาของคุณ จาก BSc ที่เป็นที่นิยมตามรายการด้านล่างนี้.

สาขาวิชาที่เป็นที่นิยมที่สุด

หลักสูตรที่เพิ่มใหม่