อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

2 2 หลักสูตรปริญญาตรีในการทำธุรกิจ

2 2 อเมริกันตรีหลักสูตรปริญญา - 2 ปีที่ผ่านมาในประเทศอินเดียอีกสองปีในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสี่ปีปริญญาอเมริกันตรีในธุรกิจครั้งแรกของชนิด: 2 2 อเมริกันปริญญาตรีจะนำเสนอในอินเดียโดยโรงเรียนการจัดการแห่งชาติเป็น ศูนย์ระหว่างประเทศของวอร์ดวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม AA 2 ปีที่ NMS นักเรียนสามารถถ่ายโอนไปยังมหาวิทยาลัยอเมริกันใด ๆ ที่จะเสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริญญาตรีของพวกเขา รองปริญญาศิลปเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้เป็นหินก้าวเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นของ โปรแกรม AA เป็นโปรแกรมทั่วไปที่จะช่วยให้นักเรียนที่จะโอนเข้าสู่โปรแกรมใด ๆ ในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 3 หลักสูตรที่เสนอโดย The National Management School »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
กรกฎาคม 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

กรกฎาคม 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

ก.ย. 2019

อื่น ๆ